Motstand mot pålegg fra KUF

Uniforum 19/96

Begrensning av kontakten med Stortinget:

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) krever å bli informert når universitetet har kontakt med Stortinget, og å få være til stede på slike møter. Både stortingsrepresentant Jon Lilletun og professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, reagerer på disse påleggene.

AV MARIANNE TøNNESSEN

I et foredrag for ledere i universitets- og høgskolesektoren i november sa avdelingsdirektør i KUF, Hans J. Gjertsen, at det ikke skal holdes møter mellom disse virksomhetene og representanter eller komiteer på Stortinget uten at departementet er til stede. Også tidligere har retningslinjer fra KUF om hvordan departementets underliggende virksomheter skal forholde seg til Stortinget blitt presisert overfor universitetet. På Forskerforbundets Lysebu-konferanse i fjor understreket ekspedisjonssjef i KUF, Jan S. Levy, at: «Departementet skal vite om det har vært et møte og også ha muligheten ­ enten til å være representert ­ eller til på forhånd å bli orientert om hva som skal tas opp.» 

­ DøMT TIL å MISLYKKES

­ Å tro at man kan begrense politiske prosesser på den måten i et moderne politisk samfunn, må bero på at departementet ikke helt har forlatt embetsmannsstaten, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Hagtvet.

­ Dette er dømt til å mislykkes, selv om det kanskje er formaljuridisk korrekt. Det vil komme som en stor overraskelse på meg om Stortinget og universitetet finner seg i en slik monopolisering av politisk innflytelse, sier han.

­ Blir dette gjennomført, betyr det i virkeligheten at universitetene, som knapt kan regne med den samme tunge regionale støtte som for eksempel veiprosjekter, ytterligere begrenses i sine innflytelsesmuligheter overfor det politiske system. Dette er en umulig situasjon. I bunnen av denne saken ligger etter mitt syn et enda mer alvorlig problem: Den stadige innskrenkningen av universitetets tradisjonelle autonomi.

MINDRE LOBBING

Leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Jon Lilletun, reagerer også:

­ Jeg vil advare departementet mot den type forsøk på styring, og hvis jeg merker noen form for straffeeksersis, så vil det bli reagert, sier han.

Lilletun forteller at han har fått påfallende få henvendelser fra universitetene i løpet av salderingsdebatten som pågår i Stortinget nå.

­ Det er fullt forståelig at departementet vil vite om eller være til stede på møter mellom institusjonene og komiteer eller andre organer på Stortinget. Men den demokratiske retten til å ta kontakt med enkeltrepresentanter kan ikke begrenses, mener han. ­ Dette kan jo også gå andre veien, når representanter tar kontakt med institusjonene. Og da må akademiske, frie institusjoner ha full rett til å gi dem informasjon.

UFORMELT TREFF ER GREIT

Avdelingsdirektør Hans J. Gjertsen i KUF ønsker ikke å kontrollere all kontakt mellom Stortinget og universitetene:

­ Vi må skille mellom formell og uformell kontakt. Når det skal være et formelt møte, er det korrekt at departementet vet om det, sier han.

MONOPOLISERING: ­ Det vil overraske meg om Stortinget og universitetet finner seg i en slik monopolisering av politisk innflytelse, sier professor i Statsvitenskap, Bernt Hagtvet.


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere