Tullinløkka øverst på ønskelisten?

Uniforum 18/96
Jula nærmer seg, og universitetet skal skrive sin ønskeliste for bygg og renoveringer i 1998. Universitetsledelsen foreslår å sette nybygg på Tullinløkka øverst på listen.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Den 10. desember vil Kollegiet vedta hvilke bygge- og renoveringsprosjekter som skal prioriteres høyest i budsjettet for 1998. Assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien har dette forslaget:

1: Nybygg på Tullinløkka og renovering av Historisk museum.

2: Renovering av Domus Academica (Urbygningen) og Universitetets Aula. i Domus Media (Midtbygningen).

3: Ombygging av lokalene til Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien.

4: Rehabilitering av Kjemibygningen i Apalveien.

5: Oppussing av Odontologibygningen på Blindern.

6: Nytt rammebygg i Gaustadbekkdalen.

Det er første gang Universitetet i Oslo (UiO) leverer en samlet prioriteringsliste for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Tidligere har det vært to lister.

STUDENTENE UENIGE

Anne B. Knudtzon er studentrepresentant i Kollegiet og synes ikke at Tullinløkka-prosjektet bør prioriteres. Hun ønsker heller å pusse opp Frederikkebygningen og bygge et nytt velferdsbygg på parkeringsplassen ved Blindern Studenterhjem.

­ Det er studentene som har klart å lobbe gjennom de byggene universitetet har fått, og vi er mindre interessert i å lobbe for et museum som i svært liten grad er et undervisningsbygg, sier Knudtzon. Hun tror det er lettere å få politisk gjennomslag for et studiebygg. ­ Vi har ikke den samme ministerstøtten for Tullinløkka som tidligere, mener hun.

­ DUMT å BREMSE

Tullinløkka-prosjektet ble satt i gang av daværende utdanningsminister Gudmund Hernes og kulturminister Åse Kleveland. Nå er saken kommet til Finansdepartementet for godkjenning av kostnadsrammene.

­ Prosjektet er kommet så langt at det vil være dumt å sette bremsene på nå, sier Inger Stray Lien. ­ For museene i sentrum er dette et byggeprosjekt som har stått på ønskelisten i mange år. Nytt velferdsbygg og renovering av Frederikkebygningen er også viktig, men disse prosjektene er ennå ikke kommet så langt som Tullinløkka. De må komme inn for fullt i byggebudsjettet for 1999, sier hun.

Til syvende og sist er det Stortinget som bestemmer hvilke av universitetets byggeønsker som eventuelt vil bli oppfylt. Og den avgjørelsen blir ikke tatt før neste høst.

PRIORITERER TULLINLØKKA: Assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien mener at et nybygg på Tullinløkka bør være førsteønsket på universitetets byggeliste. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere