Midtøstenkonferanse med brennaktuelt tema

Uniforum 18/96
Stat og statsborgerskap i Midtøsten. Det var tittelen på en internasjonal konferanse, som gikk av stabelen ved Universitetet i Oslo i forrige uke.

­ Et brennaktuelt tema for oss palestinere, sier lederen for Det palestinske forskningsrådet, Gabi Baramki til Uniforum.

AV GRO LIEN GARBO

Konferansen er et ledd i ett av fire NORAD-støttede samarbeidsprosjekter mellom Universitetet i Oslo og palestinske universiteter. Ansvarlig på norsk side er førsteamanuensis Nils A. Butenschøn ved Institutt for statsvitenskap. Han fortalte at to års arbeid lå bak konferansen som var arrangert i samarbeid med Unversitetet i Betlehem og Universitetet i Durham.

­ Jeg håper at denne konferansen kan gi startskuddet for flere og at det nettverket som nå etableres, vil videreføres, sa Butenschøn under åpningen av konferansen.

SLAPP IKKE UT

På vegne av arrangørene protesterte Butenschøn mot at professor A'id Khalid fra Instituttet for palestinske studier ble holdt tilbake på Ben Gurion-flyplassen av israelske myndigheter og dermed ikke fikk anledning til å delta på konferansen. Det aktualiserte temaet for konferansen ytterligere.

Også rektor Lucy Smith pekte under åpningen på hvor høyaktuelt temaet stat og statsborgerskap i Midtøsten er.

­ Jeg har vært spesielt interessert i samarbeidsprosjektene mellom de palestinske universitetene og Universitetet i Oslo. Opprinnelig søkte Universitetet i Oslo NORAD-støtte for tolv samarbeidsprosjekter med palestinske universiteter. Bare fire fikk støtte. Heldigvis går disse bra, til tross for en del problemer i felten, sa Smith.

BRUKES KONKRET

­ I en tid der vi palestinere forsøker å bygge opp en stat, er denne konferansens tema spesielt interessant for oss, sier leder for Det palestinske forskningsrådet Gabi Baramki. Han håpet at en del av innspillene fra konferansen kan brukes konkret i oppbyggingen av et palestinsk statsapparat.

­ Samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og de palestinske universitetene er viktig. Den moralske oppbackingen samarbeidet med Norge og andre europeiske land gir, er uvurderlig, sier Baramki. Nylig ble det avholdt en internasjonal konferanse i den palestinske byen Nablus, som Baramki også betegner som vellykket. Universitetet i Oslo var der representert ved rektor Lucy Smith og direktør for Internasjonal avdeling Sigrid Holtermann og førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Siri Wormnæs. Sigrid Holtermann er nylig valgt til visepresident i Palestinian European American Cooperation in Education (PEACE), som stod bak konferansen. Samarbeidsorganet koordinerer 60 universiteter i 18 land. Holtermann er glad for at også EU og UNESCO støttet opp om konferansen, noe som gir den enda større internasjonal tyngde.

STERKT BEKYMRET

Samarbeid til tross, Baramki er vært bekymret over situasjonen for palestinerne generelt og for de palestinske universitetene spesielt. Bade Universitetet og Den polytekniske skolen i Hebron har vært stengt av israelske militære i åtte måneder. Israelsk tilbaketrekking fra Hebron, som er undertegnet i fredsavtalen, lar fortsatt vente på seg. Studenter fra Gaza blir forhindret fra å komme til Vestbredden, og studenter fra Hebron og Betlehem hindres i å komme til Jerusalem.

­ Under slike forutsetninger eksisterer det ikke en fri rett til utdanning, sier Baramki.

Baramki er sterkt bekymret for fredsprosessen.

­ På lang sikt har jeg ikke noe annet valg enn å være optimist. Prosessen må fortsette. Det internasjonale samfunn kan ikke tolerere den ikke-humane behandlingen palestinerne utsettes for. På kort sikt er jeg imidlertid pessimist. Med opptrappingen av israelske bosetninger på Vestbredden ser situasjonen alt annet enn lys ut. Jeg frykter at vi kan få en meget voldelig konflikt og at freden vil komme til å koste en mye høyere pris enn hva som opprinnelig hadde vært nødvendig, sier Baramki.

USIKKER FRED: Vil disse palestinerne ved Universitetet i Betlehem få oppleve fred og sin egen stat. Framtiden er fortsatt høyst usikker. (Foto: Gro Lien Garbo)


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere