­ Ingen revolusjonerende forslag

Uniforum 18/96
­ Arbeidsgruppene på fakultetene har kommet med mange nyttige forslag på forskjellige områder, men ingen av dem kan betegnes som revolusjonerende, sier prosjektleder Bjørn Hol.

AV GRO LIEN GARBO I forrige nummer av Uniforum sa Hol at han håpet at arbeidsgruppene ved de seks fakultetene i sluttfasen ville heve blikket ut over egen enhet når de la fram sine rapporter. Han trekker litt på det, når han blir spurt om de har fulgt rådet, men understreker at arbeidsgruppene har jobbet bra.

Felles for alle fakultetene er at de fortsatt ønsker tre nivåer.

­ De fleste vil rydde opp i råds- og utvalgsstrukturen på fakultetet. Her kan det bli besparinger både av vitenskapelig tid og av administrative ressurser. De fleste ønsker også å styrke IT-siden. En styrket IT-funksjon vil gi mulighet for bedre utnyttelse av systemene, noe som igjen kan gi innsparingsgevinster. Mange av fakultetene ønsker også å sentralisere studieadministrasjonen, forteller Hol.

Det forslaget som har overrasket ham mest, kommer fra SV-fakultetet, som foreslår å samle arkivene sine i én arkivfunksjon.

­ Interessant og spennende, synes Hol.

­ Hva er fakultetene mest uenige om?

­ Det er veldig forskjellige meninger om hvordan personal-administrasjon skal organiseres. JUS vil sette deler av dette ut til en fellestjeneste, mens de fleste andre ønsker størst mulig grad av nærhet til brukerne. Det er stor uenighet om hvorvidt en felles serviceenhet er noen god løsning.

­ Har de øvrige fakultetene latt seg inspirere av forslagene til de såkalte pilotfakultetene i Effektiviseringsprosjektet, HF og MED?

­ Nei. De har foretatt sine egne vurderinger.

­ Hva slag forslag har kommet opp om sentraladministrasjonen?

­ De færreste har kommet med noen konkrete innspill om sentraladministrasjonen. Men MN-fakultetet har for eksempel presisert at de ønsker at sentraladministrasjonen skal ha en overordnet funksjon, sier Hol.

Han hadde for øvrig forventet at arbeidsgruppen for sentraladministrasjonen hadde sagt mer om egen organisering.

­ De overlater i stedet til styringsgruppen å komme med konkrete forslag?

­ Ja.

­ Kanskje det handler om at arbeidsgruppene har fått for dårlig tid?

­ Man får alltid for dårlig tid. Uansett når en frist er, blir det dårlig tid mot slutten. JOBBET BRA: Arbeidsgruppene har jobbet bra, sier prosjektleder Bjørn Hol.(Arkivfoto: Xenia Isaksen)


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere