Ble ikke enige

Uniforum 18/96

Sentraladministrasjonen:

I arbeidsgruppen i sentraladministrasjonen ble de ikke enige om hvordan det administrative arbeidet ved universitetet bør organiseres. Dermed blir det styringsgruppens oppgave å finne løsninger.

AV MARIANNE TøNNESSEN

­ Det var ikke grunnlag for å komme fram til enighet i gruppen, sier studiedirektør og arbeidsgruppeleder Toril Johansson. Arbeidsgruppen var satt sammen av folk fra både sentraladministrasjonen, fakultetsnivå og instituttnivå.

­ Gruppen var satt sammen for å avspeile synspunktene i universitetsmiljøet, og plasseringen i organisasjonen har nok påvirket folks holdninger, mener Johansson. Hun forteller at diskusjonen særlig gjaldt hvor mye en skulle sentralisere.

Arbeidsgruppen brukte mesteparten av tiden sin på å diskutere arbeidsforholdet mellom de tre nivåene på universitetet for å finne ut hva det sentrale nivået skal gjøre. Derfor ble det liten tid til å se på organiseringen innad i sentraladministrasjonen. Johansson understreker at det ikke er enighet i gruppen om en såkalt serviceenhet.

FORVIRRING På HøYERE NIVå

Arbeidsgruppen kommer likevel med noen forslag til endringer i rapporten som ble fremlagt 21. november. De foreslår blant annet å ha felles studentopptak for hele universitetet, og at alle registreringer av bilag skal skje én gang ­ på instituttnivå. Gruppen mener også at det er et betydelig effektiviseringspotensiale på økonomi- og personalområdet, og at det er mulig med innsparinger innen blant annet arkiv og studieadministrasjon.

­ Styringsgruppen får nok en tyngre jobb siden vi ikke var enige i arbeidsgruppa, sier Toril Johansson. Men hun understreker at alt arbeidet ikke har vært bortkastet:

­ Jeg tror styringsgruppen nå vil være forvirret på et høyere nivå enn de ville vært dersom vi ikke hadde laget denne rapporten, sier hun.

UVISS FRAMTID: Sentraladministrasjonens skjebne er fortsatt uviss, men på Svalbard havner administrasjonen neppe. (Fotomontasje: Ståle Skogstad)


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere