­ Argumentasjonen holder ikke mål

Uniforum 18/96

Ledelsen ønsker å standardisere IT-bruken ved universitetet. Heretter skal nye innkjøp av maskiner være pc. Ønsker brukere å kjøpe macintosh, må de ha gode grunner for det.

­ Beslutningen om å satse utelukkende på pc-er er uforståelig. Argumentasjonen fra ledelsen holder ikke mål, sier kontorsjef Mark Chapman ved Farmasøytisk institutt.

AV BENTE IVERSEN

Chapman er selv mac-bruker og mener beslutningen som er gjort om å satse på pc framfor mac, er tatt på et svakt grunnlag. Chapman synes det er underlig at miljøene på instituttene ikke er gitt mulighet til å uttale seg før en slik beslutning er fattet.

­ Jeg har personlig reagert sterkt på de brevene som har kommet fra ledelsen, og er både overrasket og uenig i den politiske beslutningen som er tatt om at universitetet bare skal ha én IT-plattform i framtida. For dette er et politisk valg, selv om ledelsen prøver å framstille det som om det er en nødvendighet for å få de nye administrative systemene til å fungere. VIKTIG MED TO PLATTFORMER

­ Hvorfor bør universitetet ha både pc- og mac-systemer?

­ Universitetet er et sammensatt og forskjellig miljø der det er viktig at de enkelte miljøene kan forholde seg selvstendig til om de vil arbeide med mac eller pc. Her ved Farmasøytisk institutt bruker vi både pc og mac. Det finnes i dag programvare som bare går på enten mac eller pc, og da er det viktig å ha begge systemene, sier Chapman.

Han mener dette gir institusjonen større styrke til å møte endringer og svingninger i markedet. Dessuten tror han at dette vil kunne gi universitetet en større selvstendighet i forhold til programleverandører.

­ Vi må bevare det uavhengige forholdet vi har til markedet. Microsoft prøver selvsagt å få monopol, men det er ingen tjent med. Utviklingen går fort når det gjelder operativsystemer. Om noen år kan det hende vi får systemer som går uavhengig av maskinen. Da er det uheldig å bruke mange millioner kroner på å skifte ut helt brukbare systemer i dag. ARGUMENTASJONEN HOLDER IKKE

Chapman viser tiø at det ikke finnes forskning som viser at det er uheldig med to plattformer i et effektiviseringsperspektiv.

­ Ledelsen burde dokumentere påstandene om at pc er best for universitetet i framtida, før de bestemmer seg. Det mener jeg de ikke har gjort til nå. Jeg har ingenting imot pc-er, men da må noen overbevise meg om at dette er beste løsningen for alle.

Chapman lurer på hvorfor pc-kort til mac-er ikke er vurdert.

­ Ved å installere pc-kort vil alle mac-ene kunne fungere som vanlige pc-er, noe som ville bli mye billigere for universitetet, sier Mark Chapman.

Bildetekst: Jeg har ingenting imot pc-er, men før universitetet går inn for én plattform, bør de dokumentere at dette er den beste løsningen for alle, sier Mark Chapman.


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere