Pc til de administrative

Uniforum 18/96
­ Vi tar ikke sikte på å kutte ut Macintosh, men ønsker at MacOS fases ut på felter der det ikke finnes tilfredsstillende løsninger, skriver IT-direktør Arne Laukholm som svar på spørsmål fra Uniforum.

Det gjelder blant annet de store administrative systemene og andre tunge

klient/tjener systemer. Vi ønsker også at de vitenskapelige miljøene

bare gjennomfører nyanskaffelser av MacOS baserte maskiner der det er

spesielle behov i brukermiljøene.

Universitetsledelsen ønsker seg en større grad av standardisering og vil

ha færre antall hovedoperativsystemer på universitetets

arbeidsplassmaskiner. De mener at MacOS de siste årene lider under

manglende tilgang på ny programvare på kritiske felter.

Applikasjonsutivklingen skjer nå først og fremst for Microsofts

operativsystemer, og av de store programvareprodusentene er det bare

Adobe som holder samme tempo i programutviklingen for MacOS som for

Microsofts operativsystemer. Et annet viktig punkt er manglende støtte

for MacOS i tunge klient/tjenerapplikasjoner, noe som er spesielt

påtrengende i forhold til de nye ADB-systemene. (Felles studentsystem,

nytt økonomi og personalsystem), men det gjelder også endel mindre

systemer. Støtte for MacOS mangler også i en del nye, tunge

tjenesteområder. Blant annet gjelder dette i tilknytning til

elektroniske dokumenttjenester.

Vi tar ikke sikte på å kutte ut MacOS, men støtten kommer trolig til å

fryses på dagens nivå, og til administrative formål skal

det anskaffes teknologi som tillater at Windows95 kan nyttes som

operativsystem. Maskiner til vitenskapelige formål kan imidlertid godt

være Macintosh dersom særlige grunner taler for det. Dette vil det være

opp til forskningsmiljøene å vurdere, ut fra hva de mener er best.

Arne Laukholm

IT-direktør


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere