18 Hva skjer

Uniforum 18/96

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum

1. desember: «Turkis - kjent og ettertraktet som smykkestein i over 7000 år» v/amanuensis Brenda Jensen.

8. desember: «Hvordan ble sølvet på Kongsberg dannet?» v/førsteamanuensis Tom V. Segalstad. Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje

1. desember: «Hvaler i norske farvann» v/stipendiat Audun Stien.

8. desember: «Det er ikke bare fugler som flyr!» v/forsker Christian K. Aas. Botanisk hage og museum

Sted: Tøyen hovedgård

30. november­1. desember: Julens blomster. Utstilling kl. 12­15. Foredrag kl. 13. v/overgartner Steinar Sjøborg. Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Søndager i Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2

Utstillingene: Sans og Samling - Bringing it all back home;

Makonde-skulptur. Moderne tradisjoner i Tanzania og Mosambik og

Små folk i nord, Sibirs urbefolkninger 1978­1993. Utstilling med bildene til Alexander Pika.

1. desember kl. 13: ««Etnografi som butikk og tivoli». Foredrag v/A. Røkkum.

8. desember kl. 13: «Ukjent norsk kolonisering og samling i Kongo: 1885­1908». Foredrag v/Espen Wæhle.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­15

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

3. desember: «The fragmentation and integration of the research-study nexus in modern higher education» v/professor em. in higher education and sociology, Burton Clark, UK.

Senter for høyere studier

Tid: tirsdag 3. desember kl. 19

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78

Arr.: Senter for høyere studier og DNVA

«Machine translation - partial approaches to the impossible» v/professor Helge Dyvik, Universitetet i Bergen.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: kl. 19.00

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

Torsdag 12. desember: Fellesmøte: «Akademiets forskerprofiler». Professor Ottar Dahl: «Peter Andreas Munch - 1810­1863». Professor Øystein Elgarøy: «Christopher Hansteen - 1784­1873».

Senter for kvinneforskning

Barneovergriperen i fokus

Fredag 6. desember kl. 9.15­15.45 i Senter for kvinneforskning. I serien for forskning om seksualisert vold. Faglig ansvarlig: forsker Elisiv Bakketeig Nyhagen, Institutt for kriminologi, tlf. 22 85 01 30. Julegløgg med prisutdeling

Tid: onsdag 12. desember kl. 15­17

Sted: Senter for kvinneforskning, 5. et., Seminarrommet, Sognsvn. 70

Historisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Oldsaksamlingen, Frederiks gate 2

1. desember: «Fortidens skatter - mer enn bare gull og glitter» v/førsteamanuensis Karin Høilund Nilsen.

8. desember: «Vikingenes verden» v/førsteamanuensis Ellen Karine Hougen.

15. desember: «Middelalderens kirkekunst» v/professor Erla B. Hohler.

Språkleg instituttseminar

Tid: kl. 13.15

Sted: Rom 534, Henrik Wergelands hus, Blindern

Fredag 6. desember: «Studiet av denomentet 'tekst' sett i forhold til studiet av språk (og litteratur)» v/Kjell Lars Berge.

Mandag 9. desember: «Til alle dem som ser eller hører dette brev.» Om formidling av skrift i middelalderen v/fyrsteamanuensis Terje Spurkland.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Arr.: Institutt for internasjonal helse

Tid: tirsdager kl. 17­19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

10. desember: Debattmøte: Er det fortsatt plass for norske helsearbeidere i u-land?

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16

Sted: Sognsvn. 68, 2. etasje

9. desember: «A Moral Economy of the Peasant: Technological change in the Philippines» v/forsker Axel Borchgrevink.

Rikshospitalets forskningsseminar

Tid: mandager kl. 15­16.45

Sted: Store auditorium, Patologibygningen

2. desember: «Den kliniske prøvning» Senter for klinisk epidemiologi. Møteledere: Stein Vaaler og Otto Smiseth.

Fra pessimisme til optimisme

Arr.: FORUM for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdag 10. desember kl. 20

Sted: Aud. 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern

«Tankens kraft - myte eller virkelighet?» v/bedriftsrådgiver og familieterapeut Erik Møller, Institutt for avspenning.

Risikoanalyse i miljøforskning

Fredag 29. november kl. 9­13 arrangerer Styringsgruppen for Miljøforskning i samarbeid med Handelshøyskolen BI et serminar i risikoanalyse. Sted: rom 4619, Kristine Bonnevies hus, Blindern. Kontaktperson: professor Jan Skramstad, Kjemisk institutt, tlf. 22 85 55 13.

Forskningskonferanse for helsekultur

Hvordan former ulike kulturer forståelsen av helse og sykdom? Er 'norsk' helsekultur en 'medikaliseringskultur'? Dette er spørsmålsstillinger som vil bli reist når Norsk forskningsråd i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet, avholder en konferanse om temaet helsekultur 2. og 3. desember i Oslo. Kontakt rådgiver Ivar Bergmann, tlf. 22 03 70 00.

Bedriftsidrettslagets årsmøte

Universitetets bedriftsidrettslag innkaller til årsmøte mandag 9. desember kl. 16. Møtet finner sted i kantinen i 10. etasje i Administrasjonsbygningen, Blindern. Forslag til saker som skal tas opp, må sendes styret, p.b. 1090 Blindern, 0317 Oslo innen 2. desember.

Chinese University of Hong Kong

En delegasjon fra CUHK kommer til Universitetet i Oslo onsdag 11. desember og holder et informasjonsmøte kl. 14 i Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern for studenter og fagmiljøer som kan være interessert i et fremtidig samarbeid. Universitetet tilbyr undervisning i: Humanities, Social Sciences, Science, Business Administration, Engineering og Computer Science.
Uniforum 18/96
Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere