Uniforum-MAL

Uniforum 18/96

Det juridiske fakultet

Tapani Suominen vil lørdag 30. november kl. 10.15 i Auditorium 780, i Domus Nova, St. Olavs plass 5 offentlig forsvare sin avhandling «Verre enn Quislings hird» for den filosofiske dr.-grad. under Det juridiske fakultet.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Sonja Heyerdahl vil fredag 6. desember kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Development and growth in early treated children with congenital hypothyroidism. A longitudinal study» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Greg Jablonski vil torsdag 12. desember kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «A study of uraemic bone disease in a rat model:, Evaluation of diagnostic tools and treatments» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Lars Magne Eri vil fredag 13. desember kl. 10.15 i Auditorium, laboratoriebygget, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling «Medical treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH). Clinical studies of the LHRH agonist leuprolide depot (Procren) and the nonsteroidal antiandrogen bicalutamide (Casidex)» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Nils Axel Nissen vil lørdag 30. november kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Prince and pauper: The life and literary career of Bret Harte» for dr.art.-graden.

Mag.art. Grete Swensen vil lørdag 30. november kl. 10.15 i Auditorium 13, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Moderne, men avleggs? Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv 1870-1940 for dr.art.-graden.

Mag.art. Marit Lange vil lørdag 7. desember kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «HARRIET BACKER» for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.pharm. Quy N. Diep forsvarte 22. november sin avhandling «Pivalic Acid Containing Antibiotics Induced Carnitine Deficiency» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Eli Ording forsvarte 26. november sin avhandling «DNA recognition by the two related transcription factors chicken c-Myb and yeast BASI» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Arne Hole forsvarte 27. november sin avhandling «Some aspects of separability based complexity measures and applications to PAC learning» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Audun Elias Bergan forsvarer 28. november kl. 13.00 i Rom 467Ø, Fysikkbygningen, Blindern offentlig sin avhanding «Non-Leptonic Decays of K-Mesons within the Chiral Quark Model» for dr.scient.-graden. Cand.scient. Gudmund Høst vil onsdag 4. desember kl. 12.15 i Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Contributions to the Analysis of Spatial and Spatial- Temporal Data» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.psychol. Karl H. Jacobsen vil fredag 6. desember kl.10.15 i Ragnar Frischs auditorium offentlig forsvare sin avhandling «Application of the Preferential Looking Technique to Vision Testing in Mentally Retarded Persons» for dr.psychol.-graden

Cand.oecon. Dag Morten Dalen vil fredag 6. desember kl. 14.15 i Ragnar Frischs auditorium offentlig forsvare sin avhandling «Four Essays on the Theory of Regulation» for dr.polit.-graden.


Uniforum 18/96
Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere