Hjertesukk fra husøkonomene på UiO

Uniforum 18/96
Hva med å skaffe stillinger? Hvordan få mer penger til renhold?

Daglig klages det på renholdet. Vi har klare tanker og forventninger om hvordan vi skal få mer ut av hver krone, men det er ikke så enkelt å få gehør for våre ideer.

Trenden er:

- over til byrådrift

- det billigste anbudet må taes ifølge konsulenter/Innkjøpsavdelingen. Vi opplever at byråer som gjør en dårlig jobb ett sted, får et nytt tilbud på et annet område. Det snakkes så pent om at grasrota må høres. Det skjer ikke på UiO!

Vi er sikre på at dersom vi får lov til å ansette egne folk etter retningslinjer og arealer som er mulig for renholdere å klare, skal vi få et supert renhold. Det har vi klare eksempler på fra steder vi har hatt egne renholdere i mange år. Byråene tenker kun fortjeneste. Renholderne får tildelt så store arealer at de ikke har mulighet til å gjøre en tilfredsstillende jobb.

Vi blir lurt hele tiden. Daglig går vi runder og finner brudd på kontraktene. Frekvensene blir ikke holdt. Ved sykdom eller fravær skaffes det ikke vikarer.

Det å holde igjen en regning, er ikke så enkelt som det høres ut til. Ledelsen må vurdere om det er juridisk riktig. Kontraktene er nemlig ikke så klare som de burde være.

Når det vurderes om det er «dyrt» renhold, bruker ledelsen kroner pr. kvadratmeter. Det må være klinkende klart at et bygg som er så overbefolket at en person har 2,75 kvadratmeter å røre seg på, må ha høyere renholdsfrekvenser enn der hvor enkelte har 50 kvadratmeter til rådighet. Så hvorfor er område X dyrere enn område Y? Jo, for bruken av bygget tilsier oftere renhold på grunn av belastningen. Dette gjelder også forbruksvarer som toalettpapir, håndpapir og håndsåpe. Vi forbruker ikke papir etter kvadratmeter, men etter antall mennesker som bruker toalettene.

Når renholderne kommer for å gjøre rent, må vedkommende rydde søppel og skrot før vasking kan settes i gang. I auditorier, seminarrom og lesesaler på instituttene og fellesarealer ser det ut som en svinesti. Hvorfor?

Brukerne gir blanke blaffen! Ingen har tanke for andre, ser det ut for. Pytt, pytt, mitt rot kan andre ta. Renholderne?!?

På toalettene ser det ut som om folk helt har glemt hva hygiene er. Papirsøppel o.a. uhumskheter ligger strødd utover. Slibrige skriverier og hærverk blir utført på nymalte og nyvaskede vegger.

Inger Høiby

husøkonom


Uniforum 18/96
Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere