Svart optimisme

Mamphela Ramphele er første svarte og første kvinne til å bekle stillingen som rektor ved Sør-Afrikas viktigste universitet. Hun ønsker et gjensidig utviklende utdannings- og forskningssamarbeid mellom sør og nord.

AV MARIT SCHULSTOK I forbindelse med Den internasjonale sommerskoles 50-årsjubileum ble Ramphele spesielt invitert for å tale om perspektiver på utfordringen i utdanningssamarbeidet mellom sør og nord.

- Jeg avslår vanligvis over 90 % av alle innbydelser jeg får. Men denne takket jeg ja til, fordi jeg tror de nordiske landene har noe spesielt å tilføre oss. Vi har gode kontakter med universiteter i USA og England, men et samarbeid med de nordiske landene kan gi oss en viktig moraletisk inspirasjon. Spesielt ønsker jeg en studentutvekslingsavtale med Universitetet i Oslo, fordi jeg tror det kan gi svarte kvinner fra Sør-Afrika et nytt håp og en ny entusiasme over sin karriere. Dessuten har vi mye å tilføre Norge, sa Ramphele. GJENSIDIGHETEN ER VIKTIGST

Hun pekte på at det svarte Sør-Afrika gjerne blir ansett som mottaker av alle slags fordeler.

- Skal vi gå inn i et samarbeid med andre land, for eksempel Universitetet i Oslo, må vi definere hva vi kan bringe inn i dette samarbeidet. Det vil ikke være fruktbart med et ensidig samarbeid, bygd på en filantropisk drivkraft.

Hun pekte på at det er materielle forskjeller mellom sør og nord, og at språket kan være en barriere. Men nå kan det være interessant å forske på de økende forskjellene mellom dem som har og dem som ikke har, dem som vet og dem som ikke vet, og da kan vi bidra med mye. - På mitt universitet er 90 % av forskerne hvite menn. Det er foreløpig lite jeg kan gjøre med det, fordi vi mangler de menneskelige ressursene å ta av blant den svarte befolkningen. Derfor er det så viktig å kunne utveksle studenter med vestlige land. Og jeg ser det som min viktigste oppgave å utvikle de menneskelige ressursene i mitt eget folk, til en velutdannet gjeng. Der ligger nøkkelen til framtida. SLÅSS MED POLITIET

Ramphele ble født i 1947, samme år som Den internasjonale sommerskole ble opprettet.

- Det som kjennetegner mitt liv, er at jeg aldri har latt meg stanse av barrierer, sier hun.

Hun lot seg i hvert fall ikke stoppe av at familien hadde lite penger. Hun fikk studert matematikk og etter hvert medisin. Mens hun studerte, var hun venn av opprørslederen Stephen Biko.

- Etter å sloss med politiet en tid, ble jeg forvist til en liten landsby. Der arbeidet jeg som lege i åtte år, før jeg reiste tilbake til Cape Town.

På midten av 80-tallet deltok hun i et antropologisk prosjekt hvor hun forsket på den svarte befolkningens kår i Sør-Afrika. Ett år ble hun valgt til «african woman of the year».

- Jeg vil være en positiv rollemodell for både kvinner og menn i Sør-Afrika. Sterke kvinner bør ikke lenger være eksepsjonelle, sier Mamphela Ramphele, som sannsynligvis ikke blir mindre synlig i framtidas Sør-Afrika. SAMARBEID MED UiO: Den nyinnsatte rektor Mamphela Ramphele ved Universitetet i Cape Town, Sør-Afrika, etterlyser et gjensidig fruktbart utdanningssamarbeid mellom sør og nord, mellom Universitetet i Cape Town og Universitetet i Oslo. (Foto: Marit Schulstok)

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere