Kronen på cand.mag.-graden

Uniforum 18/96
Et eget avslutningssemester på cand.mag.-utdanningen skal utprøves ved universitetet. Planen er at studentene skal skrive en gradsoppgave som binder sammen fagene de allerede har tatt.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Kollegiet har vedtatt å sette i gang gradssemestret som en prøveordning fra våren 1998. Fakultetene skal arbeide videre med planene, og foreløpig ser cand.mag.-semestret slik ut:

Gradsemesteret skal være et alternativ til studier på hovedfagsnivå og utgjøre de siste ti av til sammen 80 vektall.

Det vil være to alternative gradsoppgaver, én faglig og én arbeidslivsrelatert. Den faglige oppgaven skal være større enn det som er vanlig ved studier på grunnivå, og den skal binde sammen flere av de fagene som studenten har tatt eksamen i.

Den arbeidslivsrelaterte oppgaven skal lages i samarbeid med næringslivet, en offentlig etat eller private og offentlige organisasjoner.

Arbeidsgruppen som har skrevet en rapport om gradssemestret, foreslår at til sammen 200 studenter skal ta gradssemestret våren 1998. Deretter skal ordningen evalueres.

Arbeidsgruppen mener også at gradssemestret ikke skal være en obligatorisk del av cand.mag.-graden, men et frivillig tilbud.

DELTE MENINGER I KOLLEGIET

Kollegiet var omtrent delt på midten da de behandlet denne saken 12. november. Forslaget om å innføre gradssemestret ble vedtatt med seks mot fem stemmer, og diskusjonen dreide seg særlig om tidspunktet for innføringen. En av dem som stemte imot, var professor Magnus Rindal:

­ Et nytt gradssemester vil forandre strukturen på cand.mag.-graden, og det bør vi ikke gjøre nå. Vi bør vente på utredningen fra det nasjonale cand.mag.-utvalget som kommer til sommeren. Siden det nye gradssemestret ikke blir satt i gang før våren 1998, kan det nasjonale utvalget heller ikke bruke resultatene fra vår prøveordning, sier han. ­ Dessuten bør vi nå prioritere en styrking av veiledningen på hovedfag framfor å investere veiledningsressurser på et nytt gradssemester.

Rektor Lucy Smith, derimot, er glad for at forslaget gikk igjennom:

­ Det er viktig å komme i gang nå, det er allerede en god stund siden innstillingen om cand.mag.-graden ved Universitetet i Oslo forelå. Og selv om innstillingen fra det nasjonale utvalget kommer til sommeren, er ikke universitetsrådets arbeid med cand.mag.-graden avsluttet med det. Mitt foreløpige syn er at gradssemestret vil styrke denne graden, sier hun.


Uniforum 18/96
Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere