Graving og sprengning ut januar

Uniforum 18/96

Nytt UB-bygg:

Vel en måned er gått siden byggestart for det nye Universitetsbiblioteket på Blindern. Ennå er det en stund før konturene av et nytt bygg vil vise seg. Fram til februar neste år vil det stort sett dreie seg om graving og sprengning, sprengning og graving.

AV GRO LIEN GARBO ­ Vi er inne i grunnarbeidsperioden og regner med at dette er den perioden det vil bli mest støy og vibrasjon, forteller prosjektleder Eirin Anne Haugen i sekretariatet for nytt UB-bygg.

Sprengningen vil skje til faste tider hver dag, kl.10.00, kl.14.00 og kl.18.00. Det kan bli en halv times forskyving av tidspunkt i begge retninger. De som har sitt daglige virke på Blindern, har kanskje allerede hørt både sirenen som varsler sprengningen og selve sprengningen. Sirenen varer i tre minutter med to støt, slik at det siste støtet avsluttes et halvt minutt før selve sprengningen. De gangene det er nødvendig, vil byggeledelsen ha vakter ute for å stoppe trafikken mens sprengningen foregår. I eksamensperioden vil sprengningen bli lagt til tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen.

Ved siden av å sprenge og å fjerne masse og matjord, blir nå også såkalte spunter ­ eller plater ­ slått ned i bakken for å sikre massen rundt Sophus Lies auditorium. Teknisk avdeling har hatt møter med institutter som vil bli særlig berørt av sprengningen. På Kjemisk institutt har man lagt støydempende matter under mye av utstyret for å sikre forsøkene. Det er montert rystelsesmålere på de mest utsatte bygningene for at man skal kunne lese av hvilke utslag sprengningen gir.

Det er et stort bygg som etter hvert vil materialisere seg på Blindernområdet. Bruttoarealet blir på 29 400 kvadratmeter. Så skal det da også blant annet romme to millioner bind bøker, 800 arbeidsplasser for låntakerne, 21 spesialrom for brukeropplæring, 23 forskerarbeidsrom, ett IT-kursrom, ett stor og et lite auditorium, sju undervisningsrom og fem kollokvierom.

Den første store milepælen for UB-bygget blir om ett år i november. Da skal etter planene selve råbygget til Universitetsbiblioteket stå ferdig, og man kan ta fatt på innvendige arbeider. Når bygget står ferdig ­ etter planen den 10. oktober 1998, vil Moltke Moes vei, som nå er stengt, åpnes igjen. Veien er privat. Derfor har man kunnet stenge den, men når Universitetsbiblioteket er ferdig, vil veien, i følge Haugen, bli offentlig og aldri mer kunne stenges på denne måten.

STORT: Det nye UB-bygget blir stort ­ 29 400 kvadratmeter. Her er Eirin Anne Haugen i sekretariatet for nytt UB-bygg foran tomta, som er begrenset av Moltke Moes vei, Blindernveien, Blindernaksen, Sophus Lies auditorium og Festplassen. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere