IT-tjeneste for studenter

Uniforum 18/96

Skal studenter ved Universitetet i Oslo få en grunnleggende kjennskap til informasjonssøking og -behandling, vil det koste minimum 10 millioner kroner å komme i gang med et hensiktsmessig tilbud.

På kollegiemøte 19. november la universitetsdirektøren fram til diskusjon flere forslag for hvordan utbyggingen av IT-tjenester for studenter kan foregå. Kostnadene for de ulike oppleggene som ble skissert, varierer fra 10 til 45 millioner kroner. Slik pengene er prioritert i forslagene, vil man med 10 millioner ikke kunne bygge ut nye studentarbeidsplasser, mens 45 millioner vil kunne gi 200 nye arbeidsplasser og oppgradering av 700 eksisterende arbeidplasser. Det er ikke bestemt hvor mye penger universitetet vil satse på IT-tjenester for studenter.

I dag finnes det rundt 1000 IT-studentarbeidsplasser fordelt med en fjerdedel på HF-, MN- og SV-Fakultetet, mens den siste fjerdedelen er fordelt på de resterende fakultetene. 18 000 personer har konti ved UiO, og antallet stiger raskt. En prinsippskisse av et IT-opplegg er tenkt bygd opp i fire lag: flere PC-stuer hvor studentene arbeider, egne filtjenere, tjenestemaskiner som blant annet skal organiserer elektronisk post og oppringingstjeneste og ekstern bruk hvor studentene logger seg inn utenfra.

AV BENTE IVERSEN


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere