Uniforum-MAL

Uniforum 18/96

Norske elever elendige i matematikk

Norske skoleelever i 6. og 7. klasse gjør det dårlig i matematikk sammenliknet med elever i andre land. Det kommer frem av en større internasjonal undersøkelse som ble presentert på en pressekonferanse på Universitetet i Oslo (UiO) i forrige uke.

AV GRO LIEN GARBO Det var stor medieinteresse for undersøkelsen. På norsk side er det Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved UiO som har hatt ansvaret for den såkalte Third International Mathematics and Science Study (TIMS), på vegne av Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet (KUF). Undersøkelsen sammenlikner realfagsresultatene på elever i 50 forskjellige land. I Norge deltar rundt 15 000 elever fordelt på 2. og 3. klasse, 6. og 7. klasse og det tredje året i den videregående skolen. Det var resultatene for 6. og 7. klassingene som ble presentert i forrige uke.

­ De østasiatiske landene markerer seg med gode resultater, mens Norge stort sett er midt på treet, og elendige i matematikk, fortalte professor Svein Lie som har hatt ansvaret for undersøkelsen.

­ Norske elever starter ett år senere på skoene enn hva ungdom gjør i de fleste land, og i matematikk tar de det tydeligvis aldri igjen, sa han.

Jenters og gutters holdning til naturfag er svært forskjellig, noe Lie pekte på som påfallende i likestillingslandet Norge.

IKKE MYE HJEMMELEKSER

Innsatsen blant norske elever er ikke særlig høy: De bruker gjennomsnittlig langt mindre tid til hjemmearbeid enn elever i andre land. Undersøkelsen viser også at norske skoleelever kanskje mest av alt er opptatt av å ha det moro.

Statssekretær Astrid Søgnen i KUF understreket at det ikke bør være noen motsetning mellom å lære realfag og å ha det gøy. Hun fortalte at KUF på 90-tallet går inn for å reformere hele skoleverket, nettopp fordi alt ikke er såre vel. Søgnen betegnet funnene i undersøkelsen som interessante, om ikke direkte overraskende. Hun understreket imidlertid at departementet vil legge stor vekt på funnene i sitt videre reformarbeid.

LEDET: Professor Svein Lie ved Institutt for lærerutdanning og skoleutviklng har ledet den norske delen av den internasjonale realfagundersøkelsen. (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere