Realfag - ikke bare rett eller galt

Uniforum 18/96
Er vann parallelt med bunnen i glassbeholderen når man holder den på skrå? Ja, svarer mange av de norske skoleelevene på oppgavene til prosjektet TIMSS, Third International Mathematics and Science Study.

AV MARGARETH B. BENTSEN

­ Det riktige svaret skal være at vannet ikke er parallelt med bunnen. Det holder seg selvfølgelig vannrett, sier professor Svein Lie, som nevner dette som en spesiell type feil som elevene gjør. Lie er prosjektleder for den norske delen av prosjektet. Han har ledet en internasjonal komité som har utviklet testen i matematikk og naturfag som har vært brukt i en rekke land over hele verden. Det norske bidraget i denne sammenheng har særlig vært at de har utviklet et kodesystem for den delen av testen som har åpne spørsmål, det vil si der elevene ikke får flere svar å velge mellom, men må finne svarene selv.

ELEVDIAGNOSE

­ Vi stiller en slags diagnose. Vi er ikke bare interessert i å vite om elevene svarer galt eller riktig på spørsmål, som det om vannkaret. Vi er interessert i å vite hva de svarer. Ofte er det de samme misoppfatningene som går igjen. Da er det viktig for læreren å fokusere på det som elevene ikke umiddelbart forstår. For læreren er det kanskje en selvfølge at vannet forblir vannrett. For elevene er det det ikke. Da må læreren ta med dette fenomenet i undervisningen sin.

REALFAG NASJONALT OG INTERNASJONALT

Forskningsprosjektet TIMSS blir ledet fra Boston College i USA. Det norske prosjektet har vært ledet fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Prosjektgruppa har bestått av professor Svein Lie, høyskolelektor Gard Brekke, forsker Marit Kjærnsli og og konsulent Marion Lunde Caspersen. I tillegg har en rekke hovedfagsstudenter og dr.gradsstudenter arbeidet med problemstillinger innenfor prosjektet.

­ Vår oppgave er nå å skrive nasjonale rapporter på grunnlag av undersøkelsesresultatene. Vi skal sette de norske tallene i internasjonalt perspektiv og forstå sammenhenger. Vi skal dessuten studere realfagenes plass i skolen, hva som skjer i timene, lærerplanene og lærebøkene, sier Lie, og legger til at de også har sett på lærernes bakgrunn og hvordan de underviser. De resultatene som ble presentert for pressen nylig, var, i tillegg til resultater fra den faglige testen, det som omhandler elevenes holdning til realfagene.

Prosjektleder Svein Lie foran Norges-kartet som viser alle skolene som har vært med i den norske delen av prosjektet. TIMSS. Verdenskartet er omgitt av en liste over alle landene som er med. (Foto: Staale Skogstad)


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere