Tror på større endringer

Uniforum 17/96
­ Prosjektarbeidet har allerede vist at det er store muligheter for forenklinger av de administrative støttefunksjoner, mener prosjektleder Bjørn Hol.

­ Mitt inntrykk er at arbeidsgruppene ved de seks fakultetene foreløpig ikke har kommet frem til radikale endringsforslag. Men nå i sluttfasen skal de heve blikket ut over egen enhet, og da kan nye muligheter for å forenkle de administrative arbeidsoppgavene bli synlige, mener Hol.

­ Ut fra hva vi nå vet om lite hensiktsmessig arbeidsfordeling, dobbeltarbeid og kronglete saksbehandlingsrutiner på flere av de administrative områder, ville jeg bli forbauset hvis ikke arbeidsgruppene kommer med forslag til omfattende forenklinger.

KAN OVERPRøVES

Når alle arbeidsgruppene har lagt fram sine rapporter, skal styringsgruppa for Effektiviseringsprosjektet gå gjennom disse og lage et forslag for hvordan hele universitetet skal effektiviseres.

­ Kan styringsgruppa overprøve det arbeidsgruppene foreslår?

­ Ja. Men det er viktig hva arbeidsgruppene kommer fram til, det vil danne grunnlaget for styringsgruppas arbeid. Styringsgruppa står likevel fritt til å gjøre egne vurderinger. Den må foreta en helhetsvurdering basert på alle de ti rapportene, sier Hol.

Det ferdige forslaget fra styringsgruppa vil bli sendt ut på høring etter jul. Da får alle fakultetsråd og instituttråd anledning til å uttale seg, og høringsfristen er blitt utvidet fra fem til åtte uker.

TROR PÅ ENDRING: Prosjektleder Bjørn Hol vil bli forbauset hvis ikke arbeidsgruppene kommer med forslag til omfattende forenklinger. (Foto: Xenia Isaksen)

Publisert 2. des. 1996 14:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere