Uniforum-MAL

Uniforum 17/96

Tegnspråk og UiO

Tilbudet i tegnspråk ved Universitetet i Oslo begynte høsten 1993 med et deltidsstudium i grunnfag for døve. Det siste nye er et midlertidig semesteremne i «tegnspråk for lærere».

Undervisningen på tegnspråk ved Institutt for spesialpedagogikk omfatter:

- Utdanning av tolker for hørselshemmede. Utdanningen er en avsluttende, toårig yrkesutdanning som kvalifiserer for yrkesbetegnelsen tolk for døve, døvblinde og døvblitte.

- Tegnspråk grunnfag, deltid. Utdanningen tar sikte på å gi grunnleggende lingvistiske kunnskaper om norsk tegnspråk for døve primærbrukere av tegnspråk. Neste gang det vil bli opptak, blir grunnfaget et fulltidsstudium, som også skal være åpent for hørende med morsmålskompetanse i tegnspråk.

- Semesteremne i tegnspråk for lærere. Utdanningen går over et semester og gir 10 vekttall. Den er et tilbud til videreutdanning for lærere for døve elever i førskolen og grunnskolen, i forbindelse med et nasjonalt kompetansehevingsprogram i tegnspråk. Dette tilbudet er midlertidig og tar opp 50 studenter hvert semester, fra våren 1996 til og med våren 1997.

Til sammen er det 4 1/2 heltidsansatte og to personer på engasjement ved tegn- og tolke-avdelingen ved Institutt for spesialpedagogikk. Instituttet har nettopp tatt initiativ til å få opprettet et mellomfag i tegnspråk.

Publisert 2. des. 1996 14:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere