SMÅSTOFF

Uniforum 17/96

Snytes for dagpenger

Arbeidsdirektoratet nekter universitetenes doktorgradsstipendiater arbeidsledighetstrygd når de ikke får en ny jobb umiddelbart etter at stipendiatperioden er avsluttet. Dette skjer fordi direktoratet definerer stipendiatene som under utdanning. Det er de alene om.

Det skriver Forskerforum, Norsk Forskerforbunds tidsskrift. Forskerforum viser til at Staten som arbeidsgiver lønner stipendiatene og gir dem midlertidig tilsetting ved et av landets universiteter. Pensjonskassen tar ut pensjon, og Lånekassen gir verken lån, stipend eller renteutsettelse. Arbeidskontorene har imidlertid en helt annen praksis. Dersom stipendiaten av en eller annen grunn må avbryte doktorgradsprosjektet, gis ingen dagpenger, selv om vedkommende er reelt arbeidssøkende og har store økonomiske forpliktelser. De har inntil nylig heller ikke gitt dagpenger i perioden etter at doktorgraden er levert, men før den er bedømt, selv om dette har tatt opptil ett år.

Forskerforbundet mener at Arbeidsdirektoratetets fortolkning vil føre til at enda færre tar sjansen på et doktorgradsprogram. Universitetene sliter allerede med å rekruttere de best kvalifiserte, fordi lønnsbetingelsene er langt dårligere enn hva næringslivet tilbyr de samme menneskene, mener Forskerforbundet.

Universitetet i pressen

Observer-Norske Argus melder at Universitetet i Oslo ble nevnt i 61 artikler i Aftenposten i oktober måned. Dagbladet hadde 17, Verdens Gang 11 og Bergens Tidende 9 artikler som omhandlet Universitetet i Oslo.

Utredninger for 1,8 millioner kroner

Første halvår i år brukte Universitetet i Oslo 1,8 millioner kroner til å kjøpe eksterne utrednings- og forskningstjenester. Det er over dobbelt så mye som Universitetet i Bergen brukte. I fjor kjøpte UiO slike tjenester for nærmere tre millioner kroner.

Nå lager Finansdepartementet en oversikt over hvor mye penger departementene og deres underlagte institusjoner bruker på eksterne utrednings- og forskningstjenester.

Korsuksess hjemme og ute

Den norske Studentersangforening (DnS), universitetets offisielle mannskor, har hevdet seg meget bra i den 28. korkonkurransen i Tolosa, Spania. DnS ble invitert til å delta i korkonkurransen etter sin seier i Athen i 1994. Koret vant bronsemedaljer i de to kategoriene de stilte i, med verker av Grieg, Saint-Saëns, Milhaud, Nystedt og Kjerulf m.fl. DnS ga i tillegg tre konserter i henholdsvis Bilbao, Beasain og Pamplona, for fulle hus og et entusiastisk publikum.

UiO vant gull

GULL-GUTTER: Universitetets bedriftsidrettslag i 7-manns fotball vant 31. oktober sin pulje. Følgende spillere deltok på det ubeseirede laget, som nå rykker opp: (bak, fra venstre) Rune Trøen, Lars Thomas Nielsen, Jan-Erik Olsen, Rune Johansen, Petter Grønn og Zoran Obrenovic. Foran, fra venstre: Christian Aas, Arnt Sommerlund, Trygve Berg, Tommy W. Nordeng og Jarle Ebeling. I Tillegg har Hans Berg, Steinar Mortensen og Hartvig Christi deltatt. Foto: Privat.

Arkeologi i Oldsaksamlingen

Fredag 8. november ble den italienske fotoutstillingen «Roma, Arkeologi i fokus» åpnet i Oldsaksamlingen på Historisk museum. Den offisielle åpningen stod den italienske ambassadøren Mario Quagliotti for.

Utstillingen presenterer et utvalg av gamle, upubliserte fotografier utført mellom 1845 og 1910. De dokumenterer den viktigste startfasen av de arkeologiske utgravninger i Roma. Samtidig viser den forvandlingen av det urbane og arkitektoniske nettverk som fulgte etter oppdagelsen av Romas mest kjente monumenter.

Priskandidater til HFs populærvitenskapelige pris

Prisen skal tildeles en vitenskapelig ansatt ved Det historisk-filosofiske fakultet som i særlig grad har gjort forskning ved fakultetet kjent for allmennheten i løpet av de siste to årene. Priskandidatene i år er som følger:

- Professor Jon-Roar Bjørkvold ved Institutt for musikk og teater for boka Det musiske mennesket fra 1989 som nå kommer i 5. opplag, og som har ført ham i kontakt med et stort publikum de senere årene.

- Førsteamanuensis Arne Lie Christensen ved Institutt for kulturstudier for blant annet å ha skrevet boka Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid.

- Universitetslektor Jorunn Frøili ved Institutt for lingvistiske fag for arbeidet med et omfattende ordboksprosjekt i forskjellige språk.

- Førsteamanuensis Åse-Marie Nesse ved Germanistisk institutt for blant annet å ha gjendiktet Goethes Faust til nynorsk, å ha deltatt aktivt i pressen og for å ha deltatt på en rekke åpne forelesninger.

- Professor Øystein Rian ved Historisk institutt for blant annet å ha skrevet bind 5 i Ascehougs nye norgeshistorie i 1995.

- Professor Magnus Ulleland ved Klassisk og romansk institutt for hans oversettelse av Dante Alighieris Den guddommelige komedie.

- Professor Kjell Venås ved Avdeling for nordistikk og litteraturvitenskap for en mengde publiserte artikler og debattinnlegg.

- Professor Anita Werner ved Institutt for medier og kommunikasjon for sin forskning innen feltet «barn og media».

Navnet på prisvinneren offentliggjøres i midten av desember.

Bok om aktiv dødshjelp

Det var stor interesse fra presse og kringkasting da førsteamanuensis Kari Vigeland nylig presenterte sin bok «Assistert død ­ en etisk utfordring» som er gitt ut på Universitetsforlaget. Kari Vigeland arbeider ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og tar i boka til orde for å endre straffeloven slik at leger som gir aktiv dødshjelp, kan fritas for straff. Under pressekonferansen og påfølgende debatt var universitetet tungt representert med (f.v.) jusprofessor Anders Bratholm, professor i filosofi og medisinsk etikk, Knut Erik Tranøy og teologiprofessor Inge Lønning. (Foto: Xenia Isaksen)

DEBATTER I UNIFORUM!

Uniforum tar gjerne imot debattinnlegg.

Send innlegget til Uniforum, postboks 1076 Blindern, 0316 Oslo, eller med e-post. Vår e-post adresse er: uniforum@admin.uio.no. Innlegget bør være kort.

TIPS UNIFORUM!

Uniforums redaksjon tar gjerne imot tips.

Ring oss på telefon 22 85 40 16 eller send oss et e-brev. Vår e-post adresse er: uniforum@admin.uio.no


Uniforum 17/96
Publisert 2. des. 1996 14:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere