hva.html

Uniforum 17/96

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum

1. desember: «Turkis - kjent og ettertraktet som smykkestein i over 7000 år» v/amanuensis Brenda Jensen. Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

17. november: «Hvem spiste hvem for 570 millioner år siden?» v/professor David L. Bruton.

24. november: «Hvem drepte kjempefuglene på Madagaskar» v/førstekonservator Natascha Heintz. Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje

1. desember: «Hvaler i norske farvann» v/stipendiat Audun Stien. Botanisk hage og museum

Sted: Tøyen hovedgård

30. november­1. desember: Julens blomster. Utstilling kl. 12­15. Foredrag kl. 13. v/overgartner Steinar Sjøborg. Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Søndager i Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2

Utstillingene: Sans og Samling - Bringing it all back home;

Makonde-skulptur. Moderne tradisjoner i Tanzania og Mosambik og

Små folk i nord, Sibirs urbefolkninger 1978­1993. Utstilling med bildene til Alexander Pika.

17. november kl. 13: «I Ørjan Olsens fotspor i det ukjente Mongolia». Foredrag v/B. Rønning.

24. november kl. 13: Filmen: «'Trobriand cricket', øyfolket former cricket i sitt bilde - en ellevill kamp!

1. desember kl. 13: ««Etnografi som butikk og tivoli». Foredrag v/A Røkkum.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 300/301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

26. november: «Rekruttering av fagpersonale ved HF- og SV-fakultetet, Universitetet i Oslo» v/dr.stipendiat Agnete Vabø, LOS-senteret, Sosiologisk institutt, UiB.

Senter for høyere studier

Tid: tirsdag 3. desember kl. 19

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78

Arr.: Senter for høyere studier og DNVA

«Machine translation - partial approaches to the impossible» v/professor Helge Dyvik.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: kl. 19.00

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

Torsdag 14. november: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Gode lunger - en betingelse for et aktivt liv i luft» v/professor Gunnar Nicolaysen. Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Regler og konvensjoner i litteraturen» v/professor Stein Haugom Olsen.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

15. november: «Perspectives in Meta-analysis of Theoretical Knowledge» v/professor Vladimir Kuznetsov, Universitetet i Kiev.

22. november: «Niels Bohr og komplementariteten mellom fysikk og politikk» v/Finn Aaserud, Niels Bohr Institutet, København.

Senter for kvinneforskning

Kvinners arbeid og helse

Fredag 15. november kl. 9­16.15 i Senter for kvinneforskning. Innledere: Lege Annika Forssén og lege Gunilla Carlstedt, Högsholan i Luleå, sosiolog Kari Nyheim Solbrække, Senter for kvinneforskning, pedagog/stipendiat Eldri Steen, Arbeidsforskningsinstituttet og lege/forskningsleder Bente Moen, Institutt for samfunnsforskning, UiB. Doktorgrader i norsk kvinneforskning

Tid: torsdag kl. 13.15­16

Sted: Senter for kvinneforskning, 5. et., Seminarrommet, Sognsvn. 70

I serien «Doktorgrader i norsk kvinneforskning» vil professor Sølvi Sogner, Institutt for historie, kommentere avhandlingen til førsteamanuensis Anne Birgitte Rønning som har tittelen «Historiens diskurser: Historiske romaner mellom fiksjon og historieskriving».

Aktuelt om norsk språk - Lørdagsforum

Arr.: Avdeling for nordisk språk og litteratur

Tid: lørdager kl. 12.15­13.15

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Karl Johans gate 47

16. november: «En ny grammatikk for et nytt tusentall? Om Norsk referansegrammatikk» v/professor Kjell Ivar Vannebo.

Humanistisk kollegium

Tid: tirsdager kl. 19­20.45

Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47

26. november: «Montaigne» v/Beate Vibe. Opplesning v/Eilif Straume.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15­20

Sted: Rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

18. november: «Norge i rødt, hvitt og blått: om nasjonale symboler og ritualer» v/høgskolelektor Olaf Aagedal, Diakonhjemmets høgskolesenter.

HFs Etikkseminar

Tid torsdag kl. 14.15­17

Sted: Rom 4, brakke 1

7. november: «Etisk universalisme og feministisk kritikk» v/universitetslektor Tove Pettersen og førsteamanuensis Else Wiestad.

Historisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Oldsaksamlingen, Frederiks gate 2

17. november går turen til «bronsealderen» og siste nytt fra forskningsfronten v/Dr. Christopher Prescott.

24. november: «Livet i Norge i århundrene omkring Kristi fødsel» v/prosjektleder Jostein Bergstøl.

1. desember: «Fortidens skatter - mer enn bare gull og glitter» v/førsteamanuensis Karin Høilund Nilsen.

Nordisk mellomalder

Arr.: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder

Tid: måndag kl. 12.15­14

Stad: Seminarrom 4, Brakke 1, Blindern

25. november: «Vikinger på de britiske øer: stednavnenes vidnesbyrd» v/docent Gillian Fellows-Jensen, Københavns Universitet.

Språkleg instituttseminar

Tid: fredag kl. 13.15

Sted: Rom 534, Henrik Wergelands hus, Blindern

22. november: «Først råd, så dåd. Hvordan kan INL stå fadder til ordbøker over språk ingen av oss kan?» v/Oddrun Grønvik.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Arr.: Institutt for internasjonal helse, Det medisinske fakultet

Tid: tirsdager kl. 17­19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

26. november: «Livmorhalskreft - en utfordring i den tredje verden» v/Dr. Carolina Tristen og «Mor- og barnehelse i Angola» v/stud.med. Torkil Færø.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16

Sted: Sognsvn. 68, 2. etasje

25. november: «Poverty, Development and Environment» v/Andrew Brennan, University of Western Australia, Perth.

Rikshospitalets forskningsseminar

Tid: mandager kl. 15­16.45

Sted: Store auditorium, Patologibygningen

2. desember: Presentasjon av Senter for epidemiologisk forskning. Møteledere: Stein Waaler og Otto Smiseth.

Hva kan gjøres hvis krisa kommer?

Arr.: Klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus

Åpne dager 25.­26. november kl. 15.30­18.30 i Auditoriet i Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

Mandag 25. november er temaet «Kriser: Personlig vekst og modning, eller helseknekk?» v/avd.overlegene Rolf Gabrielsen og Turid Evang; tirsdag 26. november er temaet «Angst og ungdom» v/psykolog Maria Gjems-Onstad, «Om stoffmisbruk» v/sosionom Per Halvorsen og «Hva slags hjelp kan du få?» v/avd.overlege Yngve Ystad.

ESST/TMV-seminar

Sted: Seminarron 6, Ullevaal Stadion.

Mandag 18. november kl. 10.15: «Globalization Processes in the World Economy» v/Michael Taylor, University of Portsmouth.

Torsdag 28. november kl. 10.15: «The New Map of Inequality in the European Union» v/Mick Dunford, University of Sussex.

NoTam Foredragsserie

Arr.: Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk

Tid: torsdag kl. 18­20

Sted: NoTams lokaler, 4. et., Menighetsfakultetet, Gydas vei 4

21. november: «Komposisjonsalgoritmer og Algoritmisk komposisjon - frasering og formuttrykk i elektroakustisk musikk» v/komponist Gerald Bennett.

Østerrikes 1000-årsjubileum:

21. november1996­12. januar 1997

Stenersenmuseet viser papirarbeider av den berømte østerrikske maler Oskar Kokoschka: «Die träumenden Knaben». Arbeider på papir 1902­1909.

Forskningskonferanse for helsekultur

Hvordan former ulike kulturer forståelsen av helse og sykdom? Er 'norsk' helsekultur en 'medikaliseringskultur'? Dette er spørsmålsstillinger som vil bli reist når Norsk forskningsråd i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet, avholder en konferanse om temaet helsekultur 2. og 3. desember i Oslo. Første dag vil henvende seg til dem som er opptatt av helsekultur; forskere, brukerorganisasjoner, politikere og mediene. Andre dag er særlig rettet mot forskere. Kontakt rådgiver Ivar Bergmann, tlf. 22 03 70 00.
Uniforum 17/96

Publisert 2. des. 1996 14:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere