Gi USIT mer tid!

Uniforum 17/96
Styret i NTL 90 ved UiO kritiserer universitetsdirektøren,

prosjektledelsen og styringsgruppa for Effektiviseringsprosjektet for å

ikke gi arbeidsgruppa ved USIT utsettelse på to uker for å sluttføre sitt

arbeid.

På møtet 31. oktober ble arbeidsgruppa for USIT enige om at de ikke kunne

få sluttført arbeidet med rapporten før Kollegiet hadde behandlet saken om studenter

og IT-tjenester ved UiO 19. november.

På møtet 7. november ble det klart for arbeidsgruppa ved USIT at de trengte

to uker ekstra for å få sluttført arbeidet. De ba om utsettelse til å

levere rapporten den 11. desember og ikke 26. november som opprinnelig planlagt.

Arbeidsgruppa er blitt nektet en slik utsettelse og styringsgruppa

innskjerpet nok en gang at:

* Arbeidsgruppa skal legge fram hovedkonklusjonene for styringsgruppa 21.november

* Sluttrapport skal foreligge 26. november.

Styret i NTL 90 mener at dette er nok et bevis for den måten

universitetsdirektøren og prosjektledelsen prøver å presse hele prosjektet

nedover arbeidsgruppene og hele universitetet. Vi ber om at arbeidsgruppene

får den tiden de mener er nødvendig for å avslutte sitt arbeid.

Øystein Ekevik

Leder i Tjenestemannslaget ved UiO

Publisert 2. des. 1996 14:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere