Fellesuttalelse om Effektiviseringsprosjektet

Uniforum 17/96

Prosjektledelsen for Effektiviseringsprosjektet ser ut til primært å ville avvikle administrative/tekniske stillinger for å opprette stillinger blant de vitenskapelige. Det er slett ikke gitt at dette vil bedre situasjonen for de vitenskapelig ansatte som da vil få mer administrativt arbeide å baske med, skriver Kjersti Ericson og Kjell Arnestad

Den norske arbeiderpartiregjeringa har i flere år stått i spissen for en tilpasning av statsapparatet til markedet. Flere av institusjonene i staten er utsatt for privatisering i en eller annen form. Det er nok å nevne Televerket, Posten og nå snart NSB.

Samtidig har statsansatte vært utsatt for fortløpende omstillingsprosesser av forskjellig slag. Rasjonaliseringer, privatiseringer og minsking av fagbevegelsens innflytelse ser ut til å ha vært målet med disse omstillingsprosessene.

Ved UiO er det nå i gang et effektiviseringsprosjekt som skal endelig behandles i styringsgruppa i løpet av desember. Det er ni arbeidsgrupper som skal legge fram sine resultater for styringsgruppa.

Mandatet til gruppene har vært å se på hvordan det ulike støtteapparatet til primærfunksjonene til UiO: forskning, undervisning og formidling, kunne forbedres og samtidig vurdere mulighetene for overføring av stillingshjemler fra støttefunksjonene til primærfunksjonene.

For prosjektledelsen ser det ut til at en er primært interessert i å avvikle administrative/tekniske stillinger for å opprette stillinger blant de vitenskapelige. Det er slett ikke gitt at dette vil bedre situasjonen for de vitenskapelig

ansatte som da vil få mer administrativt arbeide å baske med.

Dessuten er det ikke gitt at staten vil godta at innsparingene beholdes ved UiO.

Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og Norges Kommunistiske Studentforbund (NKS) støtter den motstanden som er i ferd med å utvikle seg mot dette rasjonaliseringsprosjektet Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å gi uttrykk for sine meninger via organisasjoner og styringsorganer før det er for sent. Arbeidsgruppene leverer sine innstillinger i løpet av november. Styringsgruppa lager innstilling i desember, og hele saken må ut på høring samtidig.

Kjersti Ericsson Kjell Arnestad

AKP ved UiO NKS Blindern

Publisert 2. des. 1996 14:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere