SMÅSTOFF

Uniforum 16/96

Første spadetak for UB-bygg

­ Gleden er stor over endelig å komme i gang, sa rektor Lucy Smith da hun 23. oktober tok det første symbolske spadetak på tomta der det nye Universitetsbiblioteket skal ligge. Smith håpet at bygget kan stå ferdig i oktober 1998 som planlagt, slik at det kan innvies før hennes rektorperiode er over.

Det var en stor dag også for overbibliotekar Jan Erik Røed og for de mange UB-ansatte som var møtt fram for å få med seg spadetaket.

­ Hittil har vi jobbet mye på papiret. Det skal bli godt å kunne se resultater på bakken, sa Røed, som lovet alle de frammøtte at Universitetet i Oslo kommer til å få det beste universitetsbiblioteketi hele verden!. Roar Bjordal fra Statsbygg understreket at man nå ikke har mer enn tiden og veien for å få UB klart til oktober 1998. Se også Fra ledelsen og web-spalten side 9.

Rektor Lucy Smith fikk æren av å ta det første spadetaket for nytt UB-bygg. (Foto: Kirsten Faustino)

Sibirsk dagligliv

Etnografisk museum holder fotoutstilling kalt "De små folk i nord" fra 31. oktober til 15. desember. "Små folk i nord" er en russisk betegnelse for de mange folkegruppene som bor i det vidstrakte Sibir. Motivene til fotoutstillingen er hentet fra sibirsk dagligliv under samfunnsomveltningene i perioden 1978 - 1993, og er tatt av den anerkjente russiske historikeren, demografen og fotografen Alexander Ivanovich Pika. Her sammen med en innfødt i Sibir. Bildet er tatt av en ukjent fotograf.

Billig lørdagsparkering

Hver lørdag står en eller to parkeringsvakter fra universitetets bedriftsidrettslag på parkeringsplassen ved Historisk museum ved Tullinløkka i sentrum, og slipper deg gjennom bommen for parkering. Parkeringen koster deg kun kroner 20 hele lørdagen.

Pengene går blant annet til innkjøp av nye drakter til Bedriftsidrettslaget på UiO, for å spe på et stramt budsjett.

Trenger kvinner

Universitetets bedriftsidrettslag etterlyser flere kvinner til friidretten og til Holmenkollstafetten i 1997. Både ansatte og hovedfagsstudenter er velkomne. I år blir det forsøkt stablet på beina et veteranlag for dem over 35, i tillegg til det vanlige laget som deltar i stafetten. Bedriftsidrettslaget har fellesjogging hver mandag, onsdag og fredag. Ta kontakt med oppkvinne Sofie A. Jacobsen, sofie.jacobsen@admin.uio.no eller PB 1087 Blindern.

EU-pris til medisinere

Edvin Bach-Gansmo og Lars Aabakken ved Medisinsk avdeling vant 15. oktober den nasjonale prisen i EU-konkurransen; «IT-programvare/Multimedia til bruk i utdanning». Bach-Gansmo og Aabakken vant med en multimedia-CD som nå er i bruk i undervisningen av medisinstudenter. Den europeiske finalen vil finne sted i Dublin i begynnelsen av desember.

EU har erklært 1996 som «Europeisk år for livslang læring», og fokusen er satt på betydningen av utdanning og kompetanseutvikling gjennom hele livet i en verden preget av raske og omfattende endringer. Dette er ett av flere samarbeidstiltak innenfor EU på utdanningsområdet hvor også Norge deltar.

Lille Paal i tegninger og kalligrafi

Avdelingsingeniør Anne Tone Thorshaug ved Botanisk museum på Tøyen har gitt ut bok. Boken handler ikke om botanikk, men om lille Paal og bestefaren hans. Teksten er skrevet av Victor Hugo og gjendiktet av Bjørnstjerne Bjørnson, mens Thorshaug står for tegninger og kalligrafi.

Konferanse om internasjonalt utdanningssamarbeid

14. november holdes det konferanse over temaet «Changing Perspectives in International Education» på Ingeniørenes hus i sentrum. Samme kveld blir det feiring i Universitetets aula i forbindelse med 50 års-jubileet for Den internasjonale sommerskolen. Mamphela Ramphele fra Universitetet i Cape Town, Sør-Afrika, vil snakke om utfordringene i utdanningssamarbeidet mellom nord og sør. Professor Joseph Mestenhauser fra Universitetet i Minnesota, vil ta opp utfordringene i utdanningssamarbeidet mellom USA og det nye Europa til diskusjon.

Mer konkret om likestilling

Kollegiet har bedt likestillingsrådgiveren om å legge fram et dokument våren 1997 som viser hvordan man kan oppnå målene i Handlingsplan for likestilling.

Nye brosjyrer

Arbeidsforum har kommet med tre nye brosjyrer rettet mot studenter, nyutdannede akademikere og arbeidsgivere. Disse kan fås ved henvendelse til Arbeidsforum i Frederikkebygningen på tlf 22 85 32 52, fax 22 85 32 90, arbeidsf@blindern.sio.uio.no

Kvinneforskningspris utdeles

Senter for kvinneforskning deler i 1996 for femte gang ut en pris som anerkjennelse til forskning initiert av studenter. Prisen skal gå til fremragende bidrag til kvinneforskning og formålet er å inspirere studenter som driver med kvinneforskning til originalitet og kvalitet, å gjøre kvinneforskningen kjent for allmennheten og å gjøre kjent hvilke forskningsbidrag som hvert år kommer fra studentene. Forslag til priskandidater kan sendes til Senter for kvinneforskning ved daglig leder senest innen 1. desember.

Nysgjerrigper for barn

Nysgjerrigper er Norges forskningsråds klubb, avis og årlige konkurranse for gutter og jenter mellom seks og seksten år. Nysgjerrigper skal oppmuntre barn og unge til å ta vare og utvikle sin naturlige nysgjerrighet, fantasi og forskertrang. Med Nysgjerrigper ønsker Forskningsrådet å skape en dialog med elever, men også med lærere og skole, med forskere og politikere og andre interesserte. På lengre sikt er målet å øke barn og unges forståelse for forskning, og dermed også rekrutteringen til forskningen. Mer informasjon fås ved Norges forskningsråd på tlf 22 03 75 55/70 00, fax 22 03 73 32, nys@nfr.no

166 000 studenter

I 1995 var det til sammen 166 438 registrerte studenter her i landet. Universitetet i Oslo hadde 36 983 av disse, noe som utgjør 22 prosent av alle studenter ved Norges høgskoler og universiteter.


Uniforum 16/96
Publisert 5. nov. 1996 22:46 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere