Tar strålefaren på alvor

Uniforum 16/96
Mellom 300 og 500 ansatte ved Universitetet i Oslo har arbeid hvor de kan blir utsatt for radioaktiv stråling. Men dosene er ikke i nærheten av faregrensene som Statens strålevern har anbefalt.

AV BENTE IVERSEN

Noen år tilbake mente flere at litt stråling ikke var å forakte. Man trodde små doser kunne ha helsebringende effekt. Det tror de fortsatt ved en del kurbad i Sør-Europa.

­ Men de aller fleste tar avstand fra de teoriene i dag. Nå er målet å unngå stråling, selv små doser, sier dr. scient. Tor Wøhni ved Statens strålevern.

Derfor arrangerte Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen kurs for ansatte ved universitetet som arbeider med radioaktiv stråling.

- Om lag 500 personer har stråleapparater ved universitetet, og vi regner med at mellom 300 og 500 arbeider med radioaktivitet i forbindelse med sin forskning, sier Wøhni. Sammen med forsker Torolf Berthelsen ga han kursdeltakerne en innføring i effekter av stråling, dosestørrelser og lover og regler når det gjelder behandling av dette.

­ I dag skiller vi ikke mellom farlig og ikke- farlig stråling. Dosene bør holdes så lavt som mulig uansett, sier Wøhni.

Det er den dokumenterte faren for kreft som gjør både arbeidgivere og arbeidstakere er spesielt oppmerksomme på dette. I dag er dosene for yrkesaktive som utsettes for slik stråling, mellom 15 og 20 ganger under anbefalt øvre grense.

- Ideelt skal det finnes skriftlige rutiner for hvordan folk som arbeider med slikt stoff skal forholde seg, ikke alle arbeidsplasser har det. Ingen ansatte ved universitetet er i nærheten av de høyeste anbefalte dosene. Blant yrkene som er mest utsatt for stråling, er radiografer som jobber på røntgen, sier Wøhni, som forteller at det er bedriftens ansvar å holde kurs og informere sine ansatte om farene. Statens strålevern plikter å bidra med informasjon.


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:46 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere