Norsk-malisk samarbeid

Uniforum 16/96
Seniorstipendiat Just Gjessing og økolog Abrahmane Diallo, fra henholdsvis Norge og Mali, har samarbeidet siden 1988. Begge vil gjerne fortsette med det.

AV GRO LIEN GARBO

Til neste år vil fem maliske studenter som har hatt de to som veiledere avlegge sine hovedfagsoppgaver. Det er godt å se frukter av samarbeidet, sier A. Diallo. Gjessing og han har, på linje med en rekke norske og maliske forskere, samarbeidet under prosjektet «Miljø og utvikling i Mali» .

­ Det har vært noe annet å samarbeide med nordmenn enn med tidligere samarbeidspartnere som for eksempel franskmennene og amerikanerne, sier A. Diallo. ­ Med nordmennene har vi hele tiden vært mer på like fot. Gjessing er takknemlig over å ha fått en mulighet til å studere tørken i Sahel-området på nært hold. A. Diallo ser det som spesielt nyttig at samarbeidet har resultert i |økologiske kart over Gourma, et område dobbelt så stort som Danmark.

­ Det har overrasket oss hvor bra folk som lever under ekstreme forhold klarer å utnytte de ressursene som finnes i naturen, sier A. Diallo. Han er optimist med tanke på framtiden i regionen.

A. Diallo og Gjessing håper at samarbeidet dem i mellom og prosjektet Miljø og utvikling i Mali vil få støtte til å fortsette en periode til.

­ Vi har fortsatt mye «upløyd» mark foran oss, sier Gjessing.

VIKTIG FOR DEMOKRATIET

Leder for Det maliske forskningsrådet, Mamadou Diallo, understreker at det er viktig for malierne å fortsette forskningssamarbeidet med nordmennene, særlig fordi Mali har oppnådd både demokrati og fred.

­ Men dersom folk ikke får nok å spise fordi landet ikke utvikles, vil freden være truet, understreker han.

­ Foruten å lage økologiske kart, har norske og maliske forskere samlet nyttig statistikk om folk levekår. En rekke ville planter, både matplanter og medisinske planter er dessuten kartlagt under prosjektet, forteller M. Diallo. Nå gjenstår verifiseringsarbeidet. Dessuten skal forskningsmaterialet gjøres tilgjengelig både for lokalbefolkningen og for de frivillige organisasjonene som opererer i området - slik at funnene kan komme konkret til nytte.

­ Tre fjerdedeler av Mali er dekket av ørken. Vi er et klimatisk vanskelig land, uten mye ressurser, men også et klimatisk interessant land. Men kanskje viktigst: Vi er en demokratisk «øy», omringet av diktaturer. Vi har behov for kontakt og hjelp fra et land som Norge, som har de samme idealene, sier Mamadou Diallo.

Også førstekonsulent ved Senter for utvikling og miljø (SUM) og koordinator for Mali-samarbeidet, Alida Boye, håper at samarbeidet vil fortsette.

­ Allerede nå er det klart at NUFU (Nasjonalt Utvalg for Utviklingsrelatert Forskning og Utdanning) vil støtte samarbeid innen farmasi og integrasjon av nasjonale språk mellom forskere fra Universitetet i Oslo og maliske forskere. Søknaden om fortsatt samarbeid under paraplyen Miljø og utvikling i Mali vil behandles våren 1997. Boye mener det er viktig å fortsette forskningssamarbeidet som konsentrerer seg om den nordlige Gourmaregionen.

­ Freden som har kommet i stand med nomadefolket, tuaregene, er nemlig helt avhengig av at området i nord også utvikles, sier hun.

SAMARBEID: Seniorstipendiat Just Gjessing og økolog Abrahmane Diallo synes de har lært mye av å samarbeide med hverandre. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere