Behov for nytt råd

Uniforum 16/96
­ Universitetsrådet og Høgskolerådet er henholdsvis universitetenes og høgskolenes interesseorganisasjoner og opptrer på vegne av disse ovenfor offentligheten. Det departementet trenger er en organisasjon som kan gi faglige råd og utføre samordnende tiltak for hele sektoren.

Det sier ekspedisjonssjef Jan S. Levy i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Han viser til at Universitets- og høgskoleloven pålegger departementet å innhente råd i saker som gjelder hele sektoren.

­ Vi har derfor behov for en organisasjon som kan samordne dette.

­ Vil Norgesnettrådet begrense seg til rådgivning om forvaltningsmessige oppgaver?

­ De oppgavene departementet vil be rådet om å utføre er i utgangspunktet forvaltningsorienterte, men det kan være vanskelig å vurdere hvor grensen går mellom forvaltningsmessige spørsmål og utdanningspolitiske spørsmål.

­ Har du forståelse for at man i Universitetsrådet har vært skeptiske til Norgesnettrådet?

­ Det vil jeg ikke uttale meg om.

­ Vil Universitetsrådet bli fratatt arbeidsoppgaver det har i dag?

­ Arbeidet med NKU (Nasjonalt koordinerende utvalg) ble lagt ned for to år siden. Det vil nok være en god del utredninger og ad hoc-oppgaver Universitetsrådet tidligere ville fått, som det i framtiden vil være mer hensiktsmessig å legge til det nye rådet. Det vil imidlertid fortsatt være ønskelig at Universitetsrådet kan løse oppgaver etter nærmere vudering og avtale, som for eksempel å være kontaktpartner overfor NORAD og forvalte ERASMUS-programmet, sier Levy.


Uniforum 16/96
Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere