Fra avvisende til avventende

Uniforum 16/96

Universitetsrådet om Norgesnettrådet:

­ Avvis forslaget om etableringen av et Norgesnettråd. Det var anmodningen Det norske universitetsråd (Universitetsrådet) sendte Stortinget i et høringsnotat om statsbudsjettet 16. oktober. Ved nærmere ettertanke forholder imidlertid Universitetsrådet seg snarere avventende enn avvisende til det nye rådet.

AV GRO LIEN GARBO

I høringsutkastet til Stortinget etterlyser Universitetsrådet et mandat for Norgesnettrådet og understreker at dette må drøftes både med Universitetsrådet, Høgskolerådet og studentorganisasjonene før den politiske beslutningsprosessen går videre.

Leder i Universitetsrådet og rektor ved Universitetet i Oslo, Lucy Smith, understreker at hun fortsatt er skeptisk til Norgesnettrådet. Ved nærmere ettertanke ser Universitetsrådet det likevel som nyttig å komme med innspill til hva det nye rådet bør være og ikke være framfor å forkaste det.

­ Dersom vi får være med i en tett dialog med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) om hva det nye rådet skal være, ønsker vi ikke å være så avvisende. Høgskolerådet og Universitetsrådet må få innflytelse på oppnevningen, sammensetningen og mandatet i rådet, sier Smith.

Hun forteller at hun har forståelse for at KUF har behov for et organ som kan avlaste dem med de forvaltningsoppgavene den nye universitetsloven pålegger dem.

­ Problemet for Universitetsrådet har i utgangspunktet vært at vi ikke har visst så mye om hva Norgesnettrådet er ment å være, sier Smith.

AVVENTENDE: Lucy Smith (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 16/96
Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere