Nei til genmat

Uniforum 16/96
16 lekfolk sa et klart nei til genmodifisert mat da de la fram sin rapport i Universitetets gamle festsal 21. oktober.
Norges første lekfolkskonferanse ble ledet av professor Gunnar Handal fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved UiO.

AV MARIANNE TøNNESSEN

­ Det er ikke behov for genmodifisert mat i Norge i dag, fordi utvalg, tilgang og kvalitet på vanlig mat er tilstrekkelig. Det er for mange usikkerhetsfaktorer knyttet til genmodifisering i denne sammenhengen.

Slik lød hovedkonklusjonen til de 16 deltakerne på lekfolkskonferansen om genmodifisert mat som ble arrangert av De nasjonale forskningsetiske komiteer og Bioteknologinemnda.

I løpet av tre helger i høst har «vanlige» folk med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn satt seg inn i temaet og arbeidet seg fram til en enstemmig uttalelse om genmodifisert mat. Et eget ekspertpanel med blant annet forskere fra Universitetet i Oslo (UiO) svarte på spørsmål fra lekfolkene, og Gunnar Handal fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved UiO ledet konferansen.

ØNSKET IKKE FORSKERSTYRING

Da ikke-ekspertene la fram sin rapport, hadde ekspertpanelet mulighet for å rette opp feil. Men lekfolkene ga tydelig uttrykk for at de ikke ønsket noen styring fra forskernes side.

­ Lekfolkene har vist stor interesse for hva forskerne vet. Men dette var en lekfolkskonferanse, og den skal representere alminnelige menneskers perspektiv, sier Gunnar Handal.

Han er svært godt fornøyd med konferansen.

Professor Torben Hviid Nielsen fra Senter for teknologi og menneskelige verdier ved UiO var en av forskerne. Han mener at det var større enighet blant lekfolkene enn blant ekspertene.

­ Lekfolkene var nok også mer restriktive enn en del av ekspertene. En lang rekke positive utsagn om genmanipulert mat som forskerne kom med, ble ikke tillagt stor betydning i rapporten, sier Hviid Nielsen.

STOR INTERESSE

Da rapporten ble lagt fram, hadde det samlet seg vel 150 tilhørere i Universitetets gamle festsal, blant dem stortingsrepresentanter, eksperter og mediefolk.

Gunnar Handal mener denne typen konferanser bør arrangeres oftere.

På en lekfolkskonferanse samles ikke-eksperter for å diskutere hvordan man skal takle nye utfordringer i samfunnet, som for eksempel ny teknologi. Lekfolkene skal komme fram til en enstemmig uttalelse.

­ Slike konferanser bør ta opp nye utfordringer der lite er vedtatt og bestemt. Det må være rom for både etiske, politiske og praktiske vurderinger, mener Handal.

LEDET LEKFOLK: Professor Gunnar Handal fra UiO ledet lekfolkskonferansen om genmodifisert mat. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere