­ Likestilling må prioriteres

Uniforum 16/96
­ De besluttende organer på alle nivåer ved universitetet må prioritere likestilling. Det sier likestillingsrådgiver Toni Benterud.

AV GRO LIEN GARBO

Kollegiet har vedtatt at det skal lages en arbeidsplan i løpet av våren som konkretiserer hvordan man skal oppnå målene i handlingsplanen for likestilling.

­ Det er viktig at de lokale likestillingsutvalgene er pådrivere i forhold til sine respektive miljøer. Men det er de valgte organene som sitter med makten og som kan gjennomføre likestilling i praksis, understreker Benterud.

­ Hvilke konkrete saker vil du legge mest vekt på i arbeidsplanen?

­ Mange vitenskapelig ansatte ved universitetet går av med pensjon i løpet av de ti-femten nærmeste årene. Det oppstår dermed et erstatningsbehov. Enhetene må få til en personalplanlegging der kvinner prioriteres inn. Likestillingsaspektet må på en helt annen måte vektlegges ved tilsettelse.


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere