«Spadestikket»

Uniforum 16/96

FRA LEDELSEN

At statsministeren gikk av, var ikke det eneste som skjedde den 23. oktober 1996: Den dagen satte rektor Lucy Smith spaden i jorden og markerte derved at byggingen av det nye biblioteket på Blindern har startet. I høst er det fire år siden Stortinget gjorde sitt vedtak om at det skulle bygges et nytt bibliotek på Blindern. Om to år skal bygningen stå ferdig. Hvor lang tid innflyttingen vil ta, vet vi ikke ennå, men om jeg sier at det nye biblioteket åpner på nyåret 1999 tar jeg neppe mye feil.

Spadestikket markerer at prosessen fram mot et nytt bibliotek er kommet over i en ny fase. I fire år har vi arbeidet i det skjulte og produsert planer. I fire år har et stort antall personer sittet sammen i prosjektgrupper, plangrupper og styringsgrupper. Vi har snakket, tenkt og tegnet; hva vil vi med det nye biblioteket, hvordan skal vi få det til, hva blir konsekvensene for brukerne, for oss som skal jobbe der, for universitetet?

Nå er tiden inne da planene skal settes ut i livet. Nybygget vil synliggjøre biblioteket i universitetet. Alle som bruker eller arbeider i bibliotekene på Blindern, vil dag for dag framover se den nye tid reise seg. Det er en lykke for universitetet at den beste, den mest sentrale tomt på Blindern har ligget ubebygd helt til nå. Fra 1999 vil biblioteket ligge som en felles ressurs midt på campus til beste for alle.

Men nybygget er bare den ytre ramme. Innholdet er, når alt kommer til alt, det viktigste. Innholdet blir vårt hovedanliggende de neste to årene. Og det er ingen triviell oppgave vi står overfor: Kataloger skal registreres i BIBSYS, boksamlinger skal omklassifiseres, merkes og stilles opp på nytt, personalet skal fordeles til nye arbeidsoppgaver, opplæringsplaner skal utarbeides og gjennomføres, det digitale biblioteket skal utvikles, og sist, men ikke minst; en million bind skal flyttes.

Gi at det hele fungerer fra den dagen biblioteket åpner!

Det er ikke vanskelig å innse at det vil kreves en fortsatt kjempeinnsats om vi skal lykkes. Det forutsetter at universitetssamfunnet er villig til å gjøre de nødvendige investeringer, og det innebærer at man er villig til å tåle visse reduksjoner i servicen fram til det nye biblioteket åpner. Med andre ord, dette er ikke en sak som UB alene kan makte; dette er et løft for hele universitetet. Det nye biblioteket blir ikke bedre enn universitetssamfunnet er villig til å gjøre det. Og det er nå det må skje - vi har bare tiden og veien.

I løpet av høsten og vinteren vil vi gjennomføre samtaler med de fire berørte fakultetene, HF, SV, TF og UV, om innretningen av det nye biblioteket. Vi vil sikre oss at alle kjenner våre planer, vi vil drøfte hvordan planene skal gjennomføres og hvilke innskrenkninger vi må gjøre i mellomtiden.

Vårt mål vil være et best mulig tilbud til hvert enkelt fakultet med utgangspunkt i at vi skal ha ett felles bibliotek på campus.

Jan Erik Røed
Overbibliotekar


Uniforum 16/96
Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere