KORT MØTE

Uniforum 16/96

Navn: Arne Kalland
Utdanning: Dr.philos. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1989
Tittel: Førsteamanuensis og forsker
Ansatt ved: Institutt og museum for antropologi og Senter for utvikling og miljø

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

- Jeg arbeider både ved Senter for utvikling og miljø (SUM) og Institutt og museum for antropologi. Jeg har vært lengst ved SUM. Et senter gir mye større rom for tverrfaglighet enn et institutt. Det er en stor fordel å jobbe der deler av tiden, og på den måten hente inspirasjon fra andre fagdisipliner. Jeg har bare vært ved instituttet siden januar og miljøet der er relativt stort og fragmentert. Det virker konkurransepreget, og med knappe midler er det vanskelig å få til mer teamwork.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

- Det henger nøye sammen med spørsmålet ovenfor. Jeg er opptatt av at det må bli større mobilitet blant forskerne. En kombinasjon mellom sentre og institutter er fruktbart. Det må gis en form for kompensasjon til instituttene slik at forskere kan frigjøres til forskning ved sentrene. Stillingene der bør ikke være permanente, snarere på åremål, før forskerne kommer tilbake til instituttene. På den måten unngår man ensretting innen de forskjellige fagmiljøene på instituttene, samtidig som man unngår at forskerne mister for mye av sin faglige profil på sentrene.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Jeg er akkurat i ferd med å avslutte et prosjekt som omhandler sjøpattedyr som symboler, spesielt innen den vestlige miljøbevegelsen. Jeg ønsker å forstå miljøbevegelsen som fenomen; hvordan organisasjonene virker i samfunnet i dag, hvorfor de velger de sakene som de gjør og hvordan de legger opp sin retorikk. Og her har jeg brukt hvalfangsten som eksempel. Dette er en del av et internasjonalt forskningsprogram som heter East-West Environmental Linkages hvor SUM deltar. Et annet prosjekt jeg jobber med innen dette forskningsprogrammet, handler om asiatiske naturoppfatninger med vekt på Japan.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

- Jeg velger meg Bjørn Qviller, en spennende historiker som ikke er redd for å hente inspirasjon fra andre fagmiljøer. Han er et eksempel på hvordan tverrfaglig samarbeid kan fungere på sitt beste, og han holder til på Seksjon for tverrfaglige kulturstudier ved Institutt for kultur- og samfunnsfag.


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere