HVA SKJER

Uniforum 16/96

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum
Neste kåseri: 1. desember.

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum
3. november: «Sex og vold blant dinosaurene» v/stipendiat Jørn H. Hurum.
10. november: «Apen i oss» v/cand.scient. Cecilie Webb.
17. november: «Hvem spiste hvem for 570 millioner år siden?» v/professor David L. Bruton.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje
Neste kåseri: 1. desember.

Botanisk hage og museum

Tid og sted: kl. 12­15 i Tøyen hovedgård
30. november­1. desember: Julens blomster m/foredrag kl. 13. v/overgartner Steinar Sjøborg.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Utstillingen: Sans og Samling - Bringing it all back home.
3. november kl. 13: «Amundsens Arktis-samlinger: fra Canada til Sibir» foredrag v/Tom V. Svensson.
10. november kl. 13: Film: «A weave of time»: veving og livsanskuelse hos navajo-indianere, USA».

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 300/301, Niels Henrik Abels hus, Blindern
5. november: «Bergseminaret på Kongsberg 1757­1814» v/førstekonservator Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum.

Senter for høyere studier

Tid: torsdag 12. november kl. 19
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78
Arr.: Senter for høyere studier og DNVA
«How do we start a sentence in English and the Scandinavian languages?» v/Dr. Bengt Altenberg, Universitetet i Lund.

Foredrag i Videnskaps-Akademi

Tid: kl. 19.00
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
Torsdag 14. november: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Gode lunger - en betingelse for et aktivt liv i luft» v/professor Gunnar Nicolaysen. Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Regler og konvensjoner i litteraturen» v/professor Stein Haugom Olsen.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
1. november: «Appropriating the Atom: A Conflict Between Chemists and Physicists Around 1900» v/Prof. Kostas Gavroglu, Department of History and Philosophy of Science, University of Athens.
8. november: «Mellem fysik og metafysik: Paul Dirac og moderne teoretisk fysik» v/professor Helge Krag, Universitetet i Oslo.

Senter for kvinneforskning

The situation for women in the new South-Africa

er temaet onsdag 13. november kl. 13.15­16 i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, 5. etasje, Sognsvn. 70. Rektor Lucy Smith har invitert prorektor dr. Mamphela Ramphele ved University of Cape Town til UiO. Hun er den første kvinnelige og den første sorte prorektor ved et overveiende hvitt universitet i Sør-Afrika.

Kvinners arbeid og helse

Fredag 15. november kl. 9­16.15 i Senter for kvinneforskning. Innledere: Lege Annika Forssén og lege Gunilla Carlstedt, Högsholan i Luleå, sosiolog Kari Nyheim Solbrække, Senter for kvinneforsknin

Forskerseminar ­ ARENA

Tid. onsdag 6. november kl. 12.15­14
Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern
«Grensene for nasjonalstatens overføring av kompetanse til overnasjonale organer og hensynet til demokratiet - på bakgrunn av den danske høyesteretts dom av 12. aug. 1996» v/prof. dr.juris Ole Krarup, medlem av Europaparlamentet.

Aktuelt om norsk språk - Lørdagsforum

Arr.: Avdeling for nordisk språk og litteratur
Tid: lørdager kl. 12.15­13.15
Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Karl Johans gate 47
2. november: «Morsmål eller farsmål. Er det forskjell på kvinners og menns språk?» v/amanuensis Ruth Vatvedt Fjeld.
9. november: «Norsk og utenlandsk. Om tilpasning av fremmed språkstoff i norsk» v/professor Finn-Erik Vinje.

Humanistisk kollegium

Tid: tirsdager kl. 19­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
12. november: «Når sted blir hellig. Pilegrimer i dag» v/Mette Nygård. Replikk: Asbjørn Aarnes.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15­20
Sted: Rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
4. november: «Perspektiver på det nye norgeshistorieverket til Aschehoug» v/professor Knut Helle, Universitetet i Bergen.
11. november: «Kommunistene og det fascistiske venstre i 1930-årene og den første tid etter» v/Dott. Pietro Neglie, direktør for Fondazione Guiseppe di Vittorio, Roma.

HFs Etikkseminar

Tid torsdag kl. 14.15­17
Sted: Rom 4, brakke 1
7. november: «Etisk universalisme og feministisk kritikk» v/universitetslektor Tove Pettersen og førsteamanuensis Else Wiestad.

Historisk museum

Ferd gjennom Oldsaksamlingens nyåpnete steinaldersal
søndag 10. november kl. 13 v/magister Håkon Glørstad.
Turen går til «bronsealderen» og siste nytt fra forskningsfronten
søndag 17. november kl. 13 v/Dr. Christopher Prescott.

Nordisk mellomalder

Arr.: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder
Tid: måndag kl. 12.15­14
Stad: Seminarrom 4, Brakke 1, Blindern
11. november: «Utforskning av den norrøne bosetningen på Grønland» v/professor Christian Keller, Universitetet i Oslo.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
5. november: «Matvaresikkerhet og fordeling. Hvordan løse verdens sultproblem?» v/Ruth Haug, forskningsleder ved NORAGRIC, Norges landbrukshøgskole.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Arr.: Institutt for internasjonal helse, Det medisinske fakultet
Tid: tirsdager kl. 17­19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
12. november: «Øyehelse uten grenser. Refleksjoner etter medisinerstudentenes innsamlingsaksjon og andre prosjekter i den tredje verden» v/dr. Albert Kolstad, Norges Blindeforbund.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: Sognsvn. 68, 2. etasje
11. november: «Negotiating the Nation in Ethnic Minority Areas in China» v/Mette Halskov Hansen.

Forum for jungiansk psykologi

Tid: fredag 8. november kl. 19.45
Sted: Aud. 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern
«Edvard Munchs livskrise, i jungiansk perspektiv» v/Ronald Bugge, jungiansk analytiker, Lausanne, Sveits.

Fra Mendel til DNA

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier
Tid: torsdager kl. 14.15­16
Sted: møterom 8, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
7. november: «Bioteknologi, natur og konstruksjon» v/Torben Hviid Nielsen.

Flyktninger, tilbakevending og psykisk helse - forståelse og tilnærminger

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger
Tid: onsdager kl. 16.15­18
6. november: «Erfaringer fra en 'prøvetur' med flyktninger til Bosnia: Hvilke utfordringer står flyktninger overfor og hva kan helse- og sosialarbeidere gjøre?» v/psykiatrisk sykepleier Elmer Sigmond, Sanderud sykehus.

Rikshospitalets forskningsseminar

Tid: mandager kl. 15­16.45
Sted: Store auditorium, Patologibygningen
11. november: «Arvelige sykdommer». Møteledere: Arvid Heiberg og Tore G. Abrahamsen.

ESST/TMV-seminar

Tid: mandag 11. november kl. 9.15
Sted: Seminarron 6, Ullevaal Stadion.
«Institutional Perspectives on Economic Growth and National Systems of Innovation» v/Bjørn Johnson, Aalborg Universitet.
Tid: onsdag 13. november kl. 13.15
Sted: Seminarrom 231, Helga Engs hus, Blindern
«Innovative Networks in Europe» v/Phil Cooke, University of Wales, Cardiff.

Forskningspolitisk seminar om «Universitetsforskningens frustrasjoner»

Internt seminar ved Universitetet i Oslo med undertittel: «Byråkratisering, programstyring, fagkunnskapens devaluering» holdes tirsdag 12. november kl. 12.15­18 i Aud. 3, Helga Engs hus, Blindern. Blant temaene som vil bli tatt opp, er «Administrasjonens vekst ved universitetene - tiltagende byråkratisering og styring av forskningen?», «Programorganisert forskningsinnsats - forenlig med vitenskapelig frihet og samfunnskritikk?» og «Fagkunnskapens rolle i samfunnet - har det foregått en devaluering?».
Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding innen fredag 8. november til Forskningsadministrativ avdeling v/Wenche Fricker, tlf. 22 85 63 56, fax 22 85 43 73.

Prøveforelesninger til stilling som førsteamanuensis i tysk språk

Dr. Jörg Meier og Dr. Heinz-Peter Prell M.A. vil holde prøveforelesninger mandag 11. november kl. 9.15­12 i sem.rom 70, Niels Treschows hus, Blindern over temaet «Die Rolle des Mittelniederdeutschen bei der Herausbildung der neuhochdeutschen Standardsprache».

Den internasjonale Ivar Aasen-konferansen 1996

blir halden 14.­16. nobember i Helga Engs hus, Blindern. Hovudtema for konferansen er språkkontakt, med særleg vekt på dei to problemkrinsane fleirspråklegheit i eit minoritets-/majoritetsperspektiv og normer, status og normering. Konferansen tek opp desse emna ut frå tverrfaglege og språkpolitiske synsvinklar. Dei som vil delta, bør melde seg på snarast. Meir informasjon finn ein ved å vende seg til Institutt for nordistikk, Avd. for leksikografi, p.b. 1001 Blindern, tlf. 22 85 71 12, e-post: sigrid.nesje@inl.uio.no

Klimaendringer og sårbarhet i Afrika

CICERO arrangerer konferanse 18. og 19. november på Wettre konferansehotell. En rekke skandinaviske og internasjonale foredragsholdere vil delta, blant annet fra Verdensbanken og UNEP - The United Nations Environment Program. Bakgrunnen for konferansen er at Afrika trolig er det kontinentet som er mest sårbart overfor mulige klimaendringer, noe som skyldes at den begrensede økonomiske utviklingen gjør effektive mottiltak vanskelig. De økonomiske og økologiske konsekvenser av evt. klimaendringer forventes derfor å bli store fordi kontinentet er lite tilpasningsdyktig. Mer informasjon: Øyvind Ihlen, tlf. 22 85 87 62 eller e-post: oyvind.ihlen@media.uio.no

Forskningskonferanse for helsekultur

Hvordan former ulike kulturer forståelsen av helse og sykdom? Er 'norsk' helsekultur en 'medikaliseringskultur'? Dette er spørsmålsstillinger som vil bli reist når Norsk forskningsråd i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet, avholder en konferanse om temaet helsekultur 2. og 3. desember i Oslo. Første dag vil henvende seg til dem som er opptatt av helsekultur; forskere, brukerorganisasjoner, politikere og mediene. Andre dag er særlig rettet mot forskere. Kontakt rådgiver Ivar Bergmann, tlf. 22 03 70 00.
Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere