Fritt fram for frustrerte forskere

Uniforum 16/96
­ Mange forskere ved Universitetet i Oslo går rundt og mumler om hvor frustrerte de er ­ i kantiner og i korridorer. Nå skal de få sjansen til å få fram det de mener klart og tydelig i et åpent forum, sier professor Nils Roll-Hansen.

AV GRO LIEN GARBO

Tirsdag 12. november arrangerer universitetet et seminar med temaet «Universitetsforskningens frustrasjoner. Byråkratisering, programstyring, fagkunnskapens devaluering». Et varsko fra Nils Roll-Hansen i et kollegierådsmøte fikk rektor Lucy Smith til å ta initiativet til seminaret. Roll-Hansen reagerte sterkt på at Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet måler innsatsen ved universitetet med tabeller over antall publikasjoner.

­ Helt ulike typer arbeid sidestilles. Det blir hummer og kanari. Det eneste departementet oppnår er å skape avstand.

BYRåKRATISERING

Roll Hansen er bekymret over byråkratiseringen av forskningen.

­ Mange forskere opplever at fagkunnskapen de besitter, får mindre og mindre betydning for styringen av forskningen. Selv for grunnforskningen ved universitetet merkes denne tendensen. Det har vært en stor vekst av administrative stillinger. Likevel synes de vitenskapelig ansatte at de blir dårlig avlastet. Roll-Hansen håper at seminaret kan bidra til å bringe fram relevant tallmateriale og avdekke de underliggende årsakene til den frustrerende utviklingen. Selv frykter han for at man i framtiden vil få dårligere forskning ­ dersom man ikke stopper opp og spør seg om hva som er i ferd med å skje.

IKKE TID

­ Jeg møter stadig folk som forteller at de er frustrerte og at de ikke får tid til å forske som de skal, forteller Lucy Smith. Selv er hun spesielt opptatt av forskningens frihet.

­ Det er det universitetet dreier seg om. Mange, meg selv inkludert, frykter for den frie forskningen i en tid som blir sterkere og sterkere styrt av programforskningen, sier hun.

Smith oppfordrer flest mulig universitetsansatte til å melde seg på seminaret om universitetsforskningens frustrasjoner.

­ Jeg håper at folk kan bli konkrete og komme opp med hva de ser som mest problematisk, sier hun.

Henvendelser om program og påmelding til seminaret går til Forskningsadministrativ avdeling, Wenche Fricker. Tlf: 22 85 63 56, fax: 22 85 43 74 eller E-mail: wenche.fricker@admin.uio.no. Se for øvrig «Hva skjer»-spalten i dette nummeret av Uniforum.

KOM UT: ­ Jeg håper at flest mulig tar med seg frustrasjonene fra kantina og til det åpne seminaret, sier professor Nils Roll-Hansen. (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere