Eksterne representanter i senterstyrene

Uniforum 16/96
De tverrfaglige forskningssentrene ved universitetet kan nå ha opptil to eksterne representanter i sine styrer.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Det akademiske kollegium drøftet i sitt møte 22. oktober sammensetningen av styrene ved en del av universitetets tverrfaglige forskningssentre. Bakgrunnen er at Kollegiet i januar i år vedtok nye normalregler for sentrene. Disse nye normalreglene åpnet blant annet opp for eksterne representanter med stemmerett i styrene.

FORDELINGEN AV REPRESENTANTENE

Styrene har mellom seks og ni medlemmer, fordelt på vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte, eksterne representanter og studenter. De vitenskapelig ansatte skal være i flertall. Opptil to representanter skal være eksterne. Flere sentre har ytret ønske om å få inn flere enn en ekstern representant til fortrengsel for de administrativt ansatte, særlig de sentrene der det kun er noen få administrativt ansatte. Kollegiet vedtok fordelingsnøkkelen for styrene i fire av sentrene som er administrativt underlagt Kollegiet: Senter for utvikling og miljø (SUM), Bioteknologisenteret i Oslo, Senter for teknologi og menneskelige verdier og Institutt for menneskerettigheter. Dessuten sto fire av de fakultetstilknyttede sentrene på dagsorden. Fordelingsnøkkelen i de resterende senterstyrene blir kollegiebehandlet på et seinere tidspunkt.

STORE OG SMå SENTRE

Antall ansatte ved sentrene varierer ganske mye. Senter for teknologi og menneskelige verdier har ti vitenskapelig og tre administrativt ansatte, Institutt for menneskerettigheter har fire vitenskapelig ansatte og syv og en halv administrativt ansatte. Bioteknologisenteret har 35 vitenskapelig og ti administrativt ansatte, mens SUM har 44 vitenskapelig og ni administrativt ansatte.


Uniforum 16/96
Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere