­ Involver de ansatte!

Uniforum 16/96

EFFEKTIVISERINGSPROSJEKTET

­ Ansatte som blir aktivt involvert i en omstillingsprosess, får mindre belastningsskader enn de som ikke har kontroll over omstillingen.

Det sier Bjørnar Brændeland, konsernoverlege i Kreditkassen.

­ Dersom de ansatte føler at de har kontroll over situasjonen, blir det mindre av både depresjoner, hodepine, utmattelse, svimmelhet og hjerteproblemer. Det viser en undersøkelse av 8500 arbeidere i Sverige som har gått igjennom omstilling, forteller han. ­ Det gjelder å involvere de ansatte så tidlig som mulig i prosessen. Også de trenger tid på seg for å bli fortrolige med omstillingen.

OMSTILLING NøDVENDIG

Brændeland holdt foredrag for medlemmer i styringsgruppen og arbeidsgruppeledere i Effektiviseringsprosjektet 23. oktober. Han var invitert til universitetet av Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen. Brændelands arbeidssted, Kreditkassen, har som kjent vært igjennom flere omstillingsprosesser.

­ Det er nødvendig for bedrifter og institusjoner å forandre seg. Men det behøver ikke å være omstilling for enhver pris. De bedriftene som gjør det best på børsen i USA, er bedriftene som har hatt få store omstillingsprosesser. I stedet har de hatt en kontinuerlig og langsom omstilling, der de har respektert og lyttet til de ansatte.

Det gjelder å se at det handler om levende mennesker, om enkeltmennesker. Tilpass skoen til foten, ikke klipp av tærne, er rådet hans til effektiviseringslederne ved universitetet.

OMSTILLINGSLEGE: Konsernoverlege i Kreditkassen Bjørnar Brændeland har vært igjennom flere omstillinger i egen bedrift. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere