Medinnflytelse etterlyses

Uniforum 16/96

EFFEKTIVISERINGSPROSJEKTET

Mange ansatte på universitetet føler at Effektiviseringsprosjektet er trædd ned over hodene på dem og at de mangler medinnflytelse.

­ Jeg har fremdeles til gode å møte positive holdninger til Effektiviseringsprosjektet fra vanlige ansatte ved universitetet, sier Øystein Ekevik. Han er leder i Tjenestemannslaget (NTL) ved universitetet.

­ Mitt inntrykk er at mange ikke helt skjønner vitsen med Effektiviseringsprosjektet og syns det er trædd ned over hodet på dem, forteller Unni Bingen, sekretær i LUHF ­ Oslo (Landsforbund for universitets-, høgskole- og forskningspersonell).

­ Noen føler nok at de ikke er blitt tilstrekkelig informert, sier Solveig Bauge Løland, nestleder i Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP).

IKKE EIERFORHOLD

De ansatte føler at det går for fort, at de ikke blir skikkelig informert og at de ikke har nok innflytelse over Effektiviseringsprosjektet. Slik er inntrykket til flere av de tillitsvalgte ved universitetet. Særlig gjaldt dette i starten av prosjektet.

­ Jeg tror Effektiviseringsprosjektet hadde fått mer velvilje hos de ansatte hvis ledelsen hadde lagt opp til et lavere tempo og bedre informasjon, sier Unni Bingen i LUHF. Hun mener informasjonen ofte er gitt i et språk som mange ikke forstår.

­ For å få med grasrota, bør tempoet i prosjektet roes ned. Folk flest har ikke noe eierforhold til prosjektet, og da blir man fort skeptisk og mistenksom, mener Øystein Ekevik i NTL.

AVVENTENDE HOLDNING

For øyeblikket har de fleste ansatte en avventende holdning til Effektiviseringsprosjektet. Arbeidsgruppene på fakultetene har ikke kommet med sine konklusjoner ennå, men en omstillingsavtale er ferdig. Der finnes tiltak som kan være aktuelle ved en eventuell omstilling.

­ Vi har såvidt begynt å presentere omstillingsavtalen for medlemmene våre. De ansatte er generelt dårlig informert, men dette prøver vi å bøte på gjennom medlemsmøter og annen kontakt, sier Unni Bingen.

­ Det er ulike oppfatninger blant de ansatte om Effektiviseringsprosjektet. De som vet mest om prosjektet, er som regel minst negative, sier hun.

Solveig Bauge Løland i FAP har inntrykk av at mange også syns det er flott med en gjennomgang av administrasjonens oppgaver, og at de er positivt avventende til prosjektet.

­ Jeg tror de ansatte syns at deler av prosjektet er lurt, og at det for eksempel er unødvendig å behandle samme sak på tre nivåer, sier Øystein Ekevik. ­ Men mange tviler på om det er mulig å effektivisere uten at noen sies opp.


Uniforum 16/96
Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere