­ Kommunikasjonen har vært for dårlig

Uniforum 16/96

EFFEKTIVISERINGSPROSJEKTET

­ Noe av den utryggheten som enkelte føler, kunne nok vært unngått hvis vi hadde formidlet ting på en bedre måte.

Det sier Tor Saglie, universitetsdirektør og leder av styringsgruppa for Effektiviseringsprosjektet.

AV MARIANNE TøNNESSEN

­ Jeg liker ikke å bruke ordet informasjon, det er kommunikasjon vi trenger. Vi har brukt mye krefter på nyhetsbrev, elektroniske kanaler og informasjonsmøter, men jeg tror det er et stort behov for mer dialog med alle deler av universitetssamfunnet, sier Saglie.

BEDRE ETTER JUL

Likevel kan han ikke love bedre informasjon og mer dialog på denne siden av årsskiftet:

­ Det blir veldig travelt for styringsgruppa fram til jul. Arbeidsgruppene på de forskjellige fakultetene legger fram sine rapporter den 26. november. Disse skal vi i styringsgruppa samordne, og 31. desember skal vår rapport være klar. Fram til da må vi få lov til å mure oss inne, sier Saglie.

­ Men etter nyttår vil styringsgruppas rapport sendes ut på høring, og det skal være en skikkelig bred høring over flere måneder, med dialog og diskusjon fram til de endelige forslag til tiltak er klare.

­ Hvorfor har ikke kommunikasjonen vært bedre?

­ Vi har ikke noen erfaringer med denne typen brede prosjekter, og ingen har hatt en mal som de bare kan trekke ut fra hylla. I ettertid ser vi at informasjonsoppgavene i prosjektet nok ble undervurdert. Vi var mer opptatt av å analysere organisasjonen.

­ Mange opplever at Effektiviseringsprosjektet er trædd ned over hodene på dem og at de har liten medinnflytelse. Hvorfor har ikke universitetet klart å unngå dette?

­ Jeg aksepterer at enkelte kan føle det slik, men kanskje de også skulle reflektere litt over den følelsen. Det kan ikke være galt at Kollegiet setter i gang fornuftige tiltak. Og det er faktisk en bred medvirkning, et hundretalls personer er involvert i Effektiviseringsprosjektet i tillegg til tre ekstra årsverk for tillitsvalgte. Samtlige fire tusen ansatte kan jo ikke arbeide med dette prosjektet, heller.

­ VIL TJENE INN UTGIFTENE

­ Vil Universitetet i Oslo være dramatisk endret om ett år?

­ Nei, vi vil neppe være dramatisk endret. Men visse funksjoner vil se en god del annerledes ut.

Saglie kan ikke si noe mer konkret om dette, siden rapportene fra arbeidsgruppene ikke er klare ennå.

­ Men kommer universitetet til å tjene inn igjen kostnadene som Effektiviseringsprosjektet har medført?

­ Ja, det vil vi. Hensikten er selvsagt å få en gevinst utover det. Men jeg må understreke at vi ikke gjør dette for å spare penger, pengene skal i stedet brukes på en bedre måte, til beste for forskning, undervisning og formidling. Det er allerede kartlagt både dobbelt- og trippelarbeid, uklare arbeidsforhold og kritiske synspunkter fra brukerne på kvaliteten i administrasjonens tjenester. Samtidig har vi funnet mye godt arbeid og mange tilfredse vitenskapelig ansatte.

­ Effektiviseringsprosjektet er et svært prosjekt med mange mennesker og ressurser involvert. Hvordan kan dere da framstille det som nesten udramatisk for den enkelte ansatte?

­ Mange assosierer omstilling med det som har skjedd i Posten, NSB, Telenor og slike steder. Men UiO er i en helt annen situasjon. Her vil vi ikke si opp noen. Det vi sier her, er at enkelte må være forberedt på å flytte på seg eller gjøre andre arbeidsoppgaver. Noen vil føle at det er ubehagelig eller utrygt, men de vil få oppbacking og oppfølging til å takle den situasjonen.

­ IKKE FOR LITE TID

Når styringsgruppa har kommet med sin rapport ved nyttår, blir det høringsrunde et par måneder. I april eller mai vil Kollegiet vedta hvilke effektiviseringstiltak som skal settes i gang.

­ Er ikke tidsplanen for prosjektet altfor stram?

­ Det skaper mye unødvendig usikkerhet å ha et slikt prosjekt gående over lang tid. Derfor er det greitt å konkludere i løpet av våren. Noen av tiltakene som Kollegiet vedtar, vil nok gjennomføres raskt. Andre vil ha en gjennomføringsprosess på flere år.

­ Er du sikker på at den nokså hierarkiske styringsstrukturen i Effektiviseringsprosjektet er den beste?

­ Kollegiet har nedsatt en styringsgruppe som har nedsatt arbeidsgrupper. Det er en helt normal måte å drive et prosjekt på.

LOVER BEDRING: ­ Etter nyttår skal vi ha en bred høring med dialog og diskusjon, lover universitetsdirektør Tor Saglie. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere