DOKTORGRADER

Uniforum 16/96

DOKTORGRADER

Det medisinske fakultet

Cand.real. Leiv Sandvik forsvarte 30. oktober sin avhandling «Prediction of Cardiovascular Mortality, with special Emphasis on Physical Fitness. A 16-year follow-up study of 2014 healthy middle-aged med» for dr.philos.-graden.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Kristin Bakken vil lørdag 9. november kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet» dr.art.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.pharm. Lisbeth Ehnebom Tønnessen vil fredag 8. november kl. 12.15 i Auditorium 1, Farmasøytisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Structural Studies of Some Contrast Agents» for dr.scient.-graden.
Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere