Åpen lederstil - viktig ved universitetene

Uniforum 16/96


Å lede et universitet eller en forskningsinstitusjon krever andre lederegenskaper enn i næringslivet. Åpenhet og en argumenterende stil er noe man kommer lengre med i disse miljøene enn i en vanlig bedrift.

AV BENTE IVERSEN

Det sa tidligere prorektor Arild Underdal på et møte i Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP) ved Universitetet i Oslo i forrige uke. Sammen med universitetsdirektør Tor Saglie var Underdal invitert for å snakke om faglig og administrativ ledelse.

- Universitetet er en kompleks organisasjon som har mange ansatte med høy faglig selvstendighet. Dette er blant de faktorene som gjør det spesielt å lede et universitet. Universitetet er mer åpent enn andre typer bedrifter, og for å nå fram må man argumentere for sine meninger. Et fellestrekk ved mislykkede instituttledere er at de leder i strid med instituttets normer, sa Underdal.

Han fortalte at han hadde merket forskjellene i lederstil da han arbeidet med omorganiseringen ved Universitetet i Trondheim.

- Sa den tidligere NTH-rektoren hopp, så hoppet ikke akkurat medarbeidere, men var nok mer lydige i forhold til sin sjef enn dersom universitetsrektoren skulle gjort det samme. Ved universitetet ville han bli møtt med forundrede blikk, fordi de ansatte der forventet en mer argumenterende stil, sa Underdal.

Saglie trakk også fram det litt spesielle ved den faglige kulturen i et universitet i sitt innlegg.

- Å være administrativ leder ved et universitet har mange likhetstrekk med det å lede andre komplekse organisasjoner. Men vi bør ha respekt og et følelsesmessig engasjement for den faglige kulturen og studentene. Det er viktig å utvikle et godt samspill med den valgte faglige ledelsen, sa Saglie.


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere