­ Universitetet må tekno-rekruttere

Uniforum 15/96

Blindernkonferansen:

­ Universitetet har et ansvar for å levere kvalifisert arbeidskraft til de kanskje største vekstnæringen i Oslo-regionen: tele, informasjonsteknologi (IT) og media, sa områdedirektør Kari Kveseth (Norges forskningsråd) .

AV ARNT SOMMERLUND

Utfordringen fra NFR-direktøren kom på Blindernkonferansen 1996.

­ Jeg er bekymret over den synkende rekrutteringen til realfagene. Når en vet at tele-, IT- og media-sektoren i dag og i framtiden har et skrikende behov for velkvalifisert arbeidskraft, står her en overfor en formidabel utfordring. Her vil jeg utfordre spesielt universitetet til å gjøre noe, sa Kveseth.

FIKK BRED STøTTE

Hun fikk støtte fra blant andre Per Morten Vigtel i Investorforum (Fornebu-prosjektet mm.).

­ Telekom-sektoren vil i løpet av fem år omfatte om lag 100 000 ansatte. Tilgang til kvalifisert arbeidskraft blir en flaskehals, sa Vigtel.

­ Utrangert og slitt utstyr gjør at det ikke lenger er attraktivt å studere realfag på Blindern, kommenterte professor Rolf Nordhagen fra salen.

TELE-FRAMTID

Nær hundre deltakere var tirsdag samlet for å diskutere temaet «Utfordringer innen tele/IT og media. Konsekvenser for nasjonal utdanning og forskning». Den årlige konferansen arrangeres av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i samarbeid med Oslo kommune og næringslivet.

Flere av innlederne fokuserte på Telenors rolle fram mot, og etter, avviklingen av telemonopolet per 1. januar 1998. De fleste delte bekymringene over at den norske konserngiganten i tillegg til de tradisjonelle teletjenestene skal drive med innholdsproduksjon og programskapende virksomhet. Mange mente at ytringsfriheten kan komme i fare dersom én aktør kunne kontrollere alt fra linjer og tilgang; til innhold i mediene.

Ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartement prøvde å berolige forsamlingen.

­ I stortingsmelding nr. 21 står det at Telenor ikke skal ha strategiske eierposisjoner i programskapende virksomhet.

Kveseth mente at Telenor kunne ha en positiv funksjon som drakraft for ny norsk tele- og kommunikasjonsindustri.

SAMMENSMELTING

I sitt foredrag om framtidens mediesamfunn pekte førsteamanuensis Terje Rasmussen ved UiO på tre områder der sammensmelting (konvergering) foregår. Eter, tele og Internett smelter sammen i det han kalte nettkonvergens. Tjenestekonvergens er sammensmelting av multimedia og teletjenester. Selskapskonvergens, med sammensmelting av flere selskaper, er det tredje området.

Under «Åpent hus» i Forskningsparken senere på kvelden lovde statsråd Gunnar Berge å jobbe videre med en ordning for såkalt «såkorn-kapital»: Ordningen er tenkt til å finansiere den tidlige fasen av foredling av forskningsresultater til næringsvirksomhet.

BEKYMRET: Områdedirektør i Norges forskningsråd, Kari Kveseth, er bekymret over rekrutteringen til tele/IT og media-sektoren der hun menter UiO har et særlig ansvar. (Foto: Arnt Sommerlund)


Uniforum 15/96

Publisert 31. okt. 1996 22:52 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere