SMÅSTOFF

Uniforum 15/96

Medisinere fra UiO - mest sitert internasjonalt

Blant norske forskere som siteres i internasjonal litteratur, ligger medisinere ved Universitetet i Oslo på topp av «ranking»-listen. Det viser den internasjonale databasen «ISI` s Science Indicator Database». Listen gjelder alle vitenskapelige felter og tar for seg tidsrommet 1981-95. Suverent øverst på listen når det gjelder antall sitater internasjonalt ligger professor Per Brandtzæg ved Institutt for patologi. Hans arbeider har i dette tidsrommet vært sitert i 334 artikler, hele 6026 ganger.

Som en god nummer to på listen ligger professor Ole Petter Ottersen ved Anatomisk institutt, som har vært sitert i 142 artikler 4547 ganger. For øvrig kommer de fremste ti personene på «ranking»-listen alle fra herværende institusjon. Heia Universitetet i Oslo!

Pris til forskningsjournalister

Halldis Nergård fra Adresseavisen og Synnøve Farstad fra Schrödingers katt har begge mottatt Norges forskningsråds journalistpris «Forskning i fokus» på 20 000 kr.

Synnøve Farstad fikk prisen for sin reportasje, «Kloning av sau». Juryen sier at hun har løst oppgaven på en visuelt spennende måte, og brukt fjernsynets styrke, nemlig gode bilder, bevisst for å fortelle en historie. Hun tar utgangspunkt i et spørsmål fra en av seerne: Går det an å klone mennesker og dyr uten bruk av sædceller?

Halldis Nergård viser, ifølge juryen, stor oppmerksomhet og vilje til å finne nye anledninger til å presentere forskning. I sin reportasje «Nora viste vei» utnytter hun nypremieren på Ibsens store ekteskapsdrama til å belyse demografisk forskning om skilsmisser.

GLADE: To glade prisvinnere Halldis Nergård og Synnøve Farstad ( Foto: Norges forskningsråd)

Tankens lek II

Mandag denne uken ble det montert en nyavstøpning av skulpturen «Tankens lek» av Steffany Hillgård foran i Pennalet ved Biologibygningen. Den tidligere skulpturen var støpt i stål, men rustet rett og slett bort. Nå er førsteutgaven gjenstøpt ­ denne gangen i det mer holdbare materialet bronse.

(Foto: Ståle Skogstad)

Engelsk språkservice for forskere

Språkkonsulent Christopher Ennals ved Gaustad sykehus tilbyr sin hjelp til redigering eller språkgjennomgang av forskningsartikler, doktorarbeider o.l. Timeprisen er 400 kroner. Han kan nåes på telefonnummer 22 14 24 90. Hans adresse er Kontoret for katastrofepsykiatri, Postboks 39 Gaustad, 0320 Oslo.

NKS-priser til fire forskere

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har under sitt 100-årsjubileum i 1996 tildelt fire priser hver på 250 000 kroner til forskere. To av prisene ble utdelt i forbindelse med organisasjonens jubileumsmøte i Oslo Rådhus i februar og to nå under helgens jubileumslandsmøte i Trondheim. Disse to var til Berit Schei og Babill Stray-Pedersen. Schei er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun har vært spesielt opptatt av mishandlede kvinners situasjon, blant annet hvilke komplikasjoner mishandlingen har for svangerskapet. Hun går videre i dette forskningsarbeidet. Stray-Pedersen skal benytte prisen for på drive videre forskning innen sitt fag som er reproduksjonsvanskeligheter, infeksjoner og underlivsplager hos kvinner. Hun er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Kvinneklinikken på Aker sykehus. De to som mottok sine priser tidligere i år, var Sverre O. Lie, som fikk pris for sitt arbeid for barn med kreft, og Gunnar Husby for sin forskning og engasjement innen revmatisme.

Zendium-prisen til ung forsker

Dr.odont. Ståle Petter Lyngstadaas (34) har mottatt Zendium-prisen 1996, som er på 25 000 kroner.

Overrekkelsen skjedde under åpningen av landsmøtet i Den norske tannlegeforening i Stavanger.

Lyngstadaas arbeider ved Institutt for patologi ved Det odontologiske fakultet.

I doktorarbeidet sitt har han studert dannelsen av tannemalje og betydningen av miljøforhold og genetiske faktorer i arvelige tannsykdommer. Prisvinneren har blant annet utviklet en metode for å stoppe produksjon av utvalgte emaljeproteiner. Resultatene kan få anvendelse innen forskning og i behandling av sykdommer forårsaket av skadene etter fremmede gener, for eksempel kreft og virusinfeksjoner.

Returner overflødige internkonvolutter

Innkjøpsseksjonen oppfordrer folk som har overflod av internkonvolutter til sende disse til Innkjøpsseksjonen, Økonomi- og planavdelingen, Postboks 1087, Blindern, 0317 Oslo

Gratis vinduer en uke senere

Helga 19. -20. oktober blir det IKKE mulig å hente gratis materialer og vinduer fra brakkene på UB-tomta, slik Uniforum skrev i forrige nummer. Da har barnehagene nemlig ikke flyttet ut ennå.

Men helga etter, den 26. og 27. oktober, er det full adgang til å forsyne seg fra de tømte bygningene.

Røyk uten ild

Det var bare teaterrøyk som ble brukt da teknisk ansatte var på kurs i røykdykking 11. oktober. ­ Dette var en veldig nyttig erfaring. Jeg så faktisk bare 10-15 cm foran meg, sa avdelingsleder Jorid Øian (til høyre) da hun hadde ledet brannmann Per Einar Bækkelund gjennom flere røyklagte rom i ZEB-bygningen. Etter å ha vært på kurset, skal deltakerne kunne bruke røykdykkermaske og vise vei inn i røykfylte bygninger. Det ble også holdt et tilsvarende kurs 8. oktober. (Foto: Ståle Skogstad)

Internasjonal utdanning sett fra sør og fra vest

Hva betyr internasjonal utdanning fra et sør-nord ståsted, og hva betyr det fra et transatlantisk ståsted?

Dette er et av spørsmålene som vil bli besvart når Den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo, som i år fyller 50 år, den 14. november arrangerer en dagskonferanse med tema «Changing perspectives in international education».

En av hovedinnlederne er professor Mamphele Ramphele fra Universitetet i Cape Town, som er Sør-Afrikas eldste universitet og en tidligere hvit bastion. Ramphele er den første svarte rektor ved universitetet og også den første kvinnelige. Hun er antropolog og forfatter. Den andre hovedinnlederen er professor Joseph Mestenhauser fra Universitetet i Minnesota. Han er pedagog og spesielt opptatt av det krysskulturelle møtet mellom studenter.

Konferansen avsluttes med festmøte i Universitetets Aula og Oslo kommunes mottakelse i Rådhuset.

Jubeldag for Øst-Timor

Den katolske biskopen Ximenes Belo fikk 11. oktober Nobels fredspris sammen med opposisjonspolitikeren José Ramos-Horta. Dette er et meget viktig steg i anerkjennelsen av frigjøringskampen i Øst-Timor. Norsk studentunion og SAIH har lenge jobbet med informasjonsvirksomhet om situasjonen i Øst-Timor. Dette har vært viktig for å gjøre folk oppmerksom på de overgrepene som har skjedd i Indonesia.

­ Dette var et meget viktig valg av Nobel fredspriskomiteen, sier nestleder i NSU, Hilde Widerøe Wibe. Biskop Belo var også i fjor en av kandidatene, men falt igjennom på grunn av andre hendelser i verden.

71 279 forelesningstimer

Universitetet i Oslo (UiO) gjennomførte 71 279 forelesningstimer i 1995. Dette tilsvarer over åtte år med forelesninger døgnet rundt. I tillegg var det 89 227 gruppetimer på universitetet.

I 1995 ble det utgitt 25 populærvitenskapelige tidsskrifter ved UiO, og over 32 000 mennesker besøkte populærvitenskapelige arrangementer ved universitetet.


Uniforum 15/96
Publisert 31. okt. 1996 22:52 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere