Like gyldig = likegyldig

Uniforum 15/96
­ Det er ikke lett å få respekt for kunnskap, dersom det ikke er gjort et utvalg eller en prioritering fra lærerinstitusjonens side. Når alt serveres som like gyldig, blir kunnskapen fort likegyldig, mener statsråd Gudmund Hernes.

AV GRO LIEN GARBO

I forrige uke holdt den tidligere kirke-, utdannings- og forskningsministeren foredrag for et fullstappet auditorium i Sophus Bugges hus ­ på invitasjon fra Det historisk-filosofiske fakultet.

«Om å skyte spurver med «kanon». Klassisk litteratur og litterære klassikere», var temaet. Og med utallige transparenter med litterære eksempler, og med musikk, ga den nåværende helseministeren oss eksempler på at vi har en felles kulturarv, enten vi er oss det bevisst eller ikke. At alle gjenkjenner Munchs «Skriket», når de ser det brukt i ulike sammenhenger, var ett eksempel. Verre da med en del bibelsitater, som bare de eldre tilhørerne nikket gjenkjennende til. Hernes fortalte at han i sin tid hadde fått et lite sjokk da hans egen sønn trodde at Golgata dreide seg om en hvilken som helst gågate, at Golgata ikke nødvendigvis var noe man lærte om på skolen.

Å SIKRE KUNNSKAP

Hernes' hovedpoeng var at det må gjøres et utvalg, lages et pensum eller en «kanon», innenfor de fleste disipliner. Ikke minst er dette viktig i skolen for å sikre at alle elever, også de fra ikke-intellektuelle hjem, sikres den samme kunnskapen som andre får «gratis» hjemme, presiserte han. Statsråden hadde ikke mye til overs for konstruksjonen O-fag, som han mener har vært et samlebegrep, som den enkelte lærer har kunnet fylle nærmest hva han/ hun har funnet for godt.

Dersom ingen foretar et overordnet valg om hva som skal være et felles pensum, foretas det, ifølge Hernes, likevel et valg, bevisst eller ubevisst.

­ Ikke å velge er også et valg, men det er et dårlig valg, framholdt han.

Hernes fylte to undervisningstimer med sine betraktninger. Den tillyste diskusjonen ble det dermed ikke noe av, og Hernes' utlegninger fikk stå uimotsagt.

KLASSISK HERNES: Statsråd Gudmund Hernes trakk mange tilhørere da han foreleste om litterære klassikere. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum 15/96
Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere