KORT MØTE

Uniforum 15/96
Navn: Christoph Harbsmeier
Utdanning: MA i kinesisk i Oxford og Dr. Phil. i København
Tittel: Professor i østasiastisk språk og litteratur
Ansatt ved: Institutt for østeuropeiske og orientalske studier

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

- Fremfor alt er miljøet variert og rikt. Vi er vel 30 personer her på instituttet som dekker mer enn halvparten av verdens befolkning når det gjelder språk og kulturhistorie.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfattter du som viktigst?

- Fortsatt synes jeg det er viktigst å bygge opp unge forskningsmiljøer innenfor fag som gir en en større og bredere åndelig horisont, som i sentrale fag som historie og statsvitenskap. Dette er viktigere snarere enn å konsentrere seg om små filologier og "orkidefag".

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Jeg forsker på kinesisk idéhistorie. For tiden jobber jeg på en synonymordbok i klassisk kinesisk, hvor jeg forsøker å få tak på grunnbegrepene som har definert den kinesiske tankeverden, de distinksjonene som kineserne selv har vært opptatt av gjennom tidene. Min ambisjon er å komme inn i "begrepskjøkkenet"; å studere de begrepsmessige ingrediensene som gir det kinesiske åndsliv sine særtrekk og sin fascinasjon. Det er de fine semantiske nyansene i språket som utgjør den språklige musikken. Er nyanseringen, den tematiske "intonasjonen", ikke riktig, lyder språket falskt.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

- Arne Kalland, som har tatt doktorgrad på HF og som nå underviser ved sosialantropologisk institutt. Vel er jeg uenig med ham om hvalfangsten, men han er en visdomssøkende mann som evner å gjøre stor nytte med sin forskning.

M.S.


Uniforum 15/96

Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere