Idrettsbygg for ånd, svette og glede

Uniforum 15/96
­ De som har det i hodet, får det også i beina. Og de som har det i beina får det i hodet, sa helseminister Gudmund Hernes. Med et ballkast erklærte han den 9. oktober studentenes nye idrettsanlegg «Domus Athletica» for offisielt åpnet.

AV GRO LIEN GARBO

Helseministeren mente at akademisk heretter bør bety det motsatte av anemisk, og at sjelen i vår kultur i altfor stor grad har hatt forrang for kroppen.

En rekke talere tok under åpningen til orde for den positive betydningen av kroppslig utfoldelse for både studier og livssituasjonen totalt. At idrett er energi og glede, ble tydelig demonstrert av både studenter og instruktører som holdt oppvisning i aerobic.

­ Jeg har lenge prøvd å overbevise våre myndigheter om at et godt idrettsanlegg vil bedre gjennomstrømmingen på universitetet, sa rektor Lucy Smith. Hun understreket at anlegget også er for de ansatte.

­ Ja, jeg vet faktisk om mange av de ansatte som kunne trenge å gå her, sa rektor. Selv vil hun benytte anlegget når sykkelsesongen er over, dersom folk lover ikke å le av henne.

STUDENTENES FORTJENESTE

Direktør i Studentsamskipnaden i Oslo, Kjetil Flatin, framholdt at idrettsbygningen er en milepæl i norsk utdanningshistorie.

­ For studentene er det kanskje aller viktigst å være aktive utenfor forelesningssalen, sa han og understreket, i likhet med mange andre, at idrettsbygget i stor grad er studentenes fortjeneste.

Ifølge leder for hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo, Nini Høegh, hadde studentene i en lengre periode toppet stortingsrepresentant Marit Nybakks «lobbe-rankingliste».

100 MILLIONER

Domus Athletica har kostet nærmere 100 millioner kroner. Studentene har finansiert størsteparten selv. Kulturdepartementet og Kirke-,utdannings og forskningsdepartementet har også bidratt med økonomisk støtte. Det foregår 60 forskjellige idrettsaktiviteter i Domus Athletica. Bygget fikk navnet sitt etter en navnekonkurranse. Fire stykker hadde foreslått det samme navnet. Ved loddtrekning fikk tidligere kollegierepresentant Alf Vegard Oftestad prisen ­ en sydentur for to.

ENERGI: At aerobic er energi og glede ble tydelig demonstrert under åpningen av Domus Athletica. (Foto: Gro Lien Garbo)

TRIMMER: Student Synne Dokka sykler og trimmer med statsråd Gudmund Hernes og styreleder Nini Høegh som interesserte tilskuere.

(Foto: Gro Lien Garbo)


Uniforum 15/96

Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere