HVA SKJER

Uniforum 15/96

HVA SKJER

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum
20. oktober: «Kritt-tidens intense vulkanisme: Oseane platåer og vulkanske kontinentmarginer» v/stipendiat Tadeusz P. Gladczenko, Institutt for geologi.
27. oktober: «Utvikling av jordas kontinenter gjennom 4 milliarder år» v/førstekonservator Reidar Trønnes.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje
20. oktober: «Hvalrossen, havets Kaptein Sabeltann!» v/professor Øystein Wiig.
27. oktober: «Monarksommerfuglens fantastiske trekk» v/cand.scient. Lars Ove Hansen.

Botanisk hage og museum

Avlyst: 20. oktober: Foredrag og omvisning i veksthusene.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Utstillingen Sans og Samling - Bringing it all back home blir stående inntil 29. desember.
Søndag 20. oktober kl. 13: Film: «To find the Baruya story»: fransk antropolog samler data på Ny Guinea.
Søndag 27. oktober kl. 13: Film: «Gjeterne på Berneray»: vakker film om sauesanking og livet på Hebridene.
Torsdag 31. oktober: Fotoutstilling: «Små folk i nord. Sibirs urbefolkning 1978­1993».

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 300/301, Niels Henrik Abels hus, Blindern
29. oktober: «Krigsskolen 1750 - 2000» v/forsker Hans Hosar, Krigsskolen.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: kl. 19.00
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
Torsdag 24. oktober: «Hvilke effekter kan de globale, menneskeskapte klimaendringer tenkes å få på klimaet og været i Norge? - Endringer i Golfstrømmen? Hyppigere orkaner?» v/professorene Frode Stordal og Egil Sakshaug.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
18. oktober: «Functionalism and the philosophy of mind» v/professor i vitenskapsfilosofi/filosofi/matematisk logikk, Hilary Putnam, Harvard University.
25. oktober: «Når teorier brytes - konflikter, valg og konsekvenser av faglige konflikter» v/professor Even Hovdhaugen, Institutt for lingvistiske fag.

Senter for kvinneforskning

Faser i norsk samfunnsvitenskapelig kvinneforskning?

Onsdag 23. oktober kl. 10.15­12 i Seminarrommet i 4. etasje, Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70 vil professor emeritus Harriet Holter fortsette sin forelesning der hun tar utgangspunkt i sin nye bok Hun og han. Kjønn i forskning og politikk, som hun har skrevet sammen med Beatrice Halsaa, Janneke van der Ros og Bjarne Øvrelid.

Kjønn, kjærlighet og modernitet

Onsdag 23. oktober kl. 17­19 i Seminarrommet, 5. etasje, Sognsvn. 70. Heid Nøkleby skriver hovedoppgave i pedagogikk over nevnte tema. Hun har intervjuet studenter om temaene attraksjon, forelskelse, seksualitet, sjekking, sjalusi og uttrykket 'Jeg elsker deg'. I forelesningen tar hun utgangspunkt i intervjumaterialet og fokuserer på kjønn og seksualitet.

Doktorgrader i norsk kvinneforskning

Torsdag 31. oktober kl. 13.15­16 i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, 5. etasje, Sognsvn. 70: «Where Humans and Spirits Meet: Incorporating difference and experiencing otherness in Zanzibar Town» v/sosialantropolog Kjersti Larsen. Doktorgradsstipendiat i teologi, Jone Salomonsen vil kommentere avhandlingen og legge opp til diskusjon.

Aktuelt om norsk språk

Arr.: Avdeling for nordisk språk og litteratur
Tid: lørdager kl. 12.15­13.15
Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Karl Johans gate 47
19. oktober: «Dialektutvikling og dialektdød på Østlandet» v/førsteamanuensis Eric Papazian.
26. oktober: «Den 'sjedelige' kj-lyden. Sj-uttale av kj-lyden - slurv eller språkendring?» v/cand.philol. Liv Osnes Dalbakken.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15­20
Sted: Rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
21. oktober: «Bjørnstjerne Bjørnsons germanertenkning» v/professor Øystein Sørensen.
28. oktober: «Hæren, enevælden og den dansk-norske konglomeratstaten» v/lektor, dr.phil. Gunner Lind, Københavns Universitet.

Nordisk mellomalder

Arr.: Senter for studier i vikingtid og nordisk mellomalder
Tid: måndag kl. 12.15­14
Stad: Seminarrom 4, Brakke 1, Blindern
28. oktober: «Spørsmålet om tamreindriftas alder» v/fyrsteamanuensis/museumslektor Inger Storli, Universitetet i Tromsø.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
22. oktober: «Økonomisk integrasjon og politiske spenninger i Sør-Øst Asia» v/Stein Tønnesson, forsker ved Nordisk Institutt for Asiastudier, København.
29. oktober: «Beating Weapons into Plowshares as part of Peacebuilding in post-conflict Africa» v/J'Bayo Adekanye, forsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning).

Kveldskurs i u-landsmedisin

Arr.: Institutt for internasjonal helse, Det medisinske fakultet
Tid: tirsdager kl. 17­19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
29. oktober: «Helse og miljø i Palestina» v/førsteamanuensene Gerd Holmboe-Ottesen og Espen Bjertness, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: Sognsvn. 68, 2. etasje
28. oktober: «Political Meaning in Architectural Change: Evolution of a Northern Cameroonian Town and a Sultan's Palace» v/forsker Ketil Fred Hansen.

Fra Mendel til DNA

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier
Tid: torsdager kl. 14.15­16
Sted: møterom 8, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
24. oktober: «To pionerer i norsk genetikk: Kristine Bonnevie og Otto Lous Mohr». Innledere: Bjørn Høyheim, Ingrid Olsaker og Unni Grimholt.
31. oktober i Møterom 3: «Rasehygiene og genetikk i Skandinavia» v/Tore Tennøe og Arve Monsen.

Globalisering som historisk tema

Arr.: TMV-senteret
Tid: Onsdager kl. 14.15­16
Sted: Seminarrom 8, Forskningsparken, Gaustadalleen 21
23. oktober: «Franske investeringsbanker» v/Sverre Knutsen.
30. oktober: «Norske selskap ute i verden» v/Francis Sejersted.

Flyktninger, tilbakevending og psykisk helse - forståelse og tilnærminger

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger
Tid: onsdager kl. 16.15­18
23. oktober i Aud. 1, Eilert Sundts hus, Blindern: «Tilbakereisen - fra hva til hva? Hvordan forberede seg til denne reisen?» Foredrag og video-utdrag med utgangspunkt i en gruppe bosniske flyktninger som kom til Norge desember 1992 og flyttet tilbake til et land i ruiner våren 1996 v/uttrykksterapeut Melinda Meyer, Psykososialt senter for flyktninger.

30. oktober i Aud. 4. Eilert Sundts hus, Blindern: «Repatriering av familier - forventninger og forandringer for barna og de unge» v/førskolelærer Sonia Gonnet, Aurora barnehage og spesialpsykolog Amalia Carli, Psykososialt senter for flyktninger.

Forskerseminar - ARENA

«From the Theory of the Nation-State to the Political Problems of Europe - The European Construction and Rise of Extreme Nationalist Movements» er temaet for professor Dominique Schnapper forelesning fredag 18. oktober kl. 12.15­14 i rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern.

Rikshospitalets forskningsseminar Tid: mandager kl. 15­16.45
Sted: Auditoriet, Patologibygningen
11. november: «Arvelige sykdommer». Møteledere: Arvid Heiberg, Tore G. Abrahamsen.

ESST/TMV-seminar

Neste møte: mandag 11. november.

NRK2s programoversikt

Lørdag 19. oktober:
Kl. 13: Kunnskapskanalen sender: Kunnskapsmagasin: Bilder i berg. Om helleristninger i Norge.
Kl. 13.25: Fjernundervisning: Grunnleggende statistikk. Etterutdanning i sannsynlighetsregning og statistikk: Avslutning om inferens, med kommentarer og regneøvelser. Fra Matematisk institutt, UiO.

Lørdag 26. oktober:
Kl. 13: Kunnskapsmagasin: Velferdsstaten. Eilert Sundt-forelesning av professor Agnar Sandmo, Norges Handelshøyskole. Bergen. Fra SV-fakultetet, UiO.
Kl. 14.25: Fjernundervisning: Grunnleggende statistikk. Etterutdanning i sannsynlighetsregning og statistikk: Utvalgsstørrelse og sammenlikning av to behandlinger. Fra Matematisk institutt, UiO.

Etikk, genetikk og spesialpedagogikk

Seminar ved Program for handikaphistorie, Institutt for spesialpedagogikk 31. oktober­1. november på Kringsjå Kurssenter, Sognsvn. 218. Seminaret inngår som en del av virksomheten i Program for handikaphistorisk forskning, som ledes av professor II, Birgit Kirkebæk. Kirkebæk er også leder av Center for handicaphistorisk forskning ved Danmarks Lærerhøjskole. Nærmere opplysninger og påmelding: Eva Simonsen, Institutt for spesialpedagogikk, Helga Engs hus, Blindern, tlf. 22 85 80 01.

Vilkår for et verdig liv

I anledning av professor dr.philos. Edvard Befrings 60-årsdag i år inviterer Institutt for spesialpedagogikk til faglig og festlig markering. fredag 8. november. Kl. 14­17.30: seminar i auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern med innlegg av Reiulf Steen, Nils Christie og Lars Løvlie. Festmiddag samme dag kl. 20 i festsalen, 2. etasje i Anna Sethnes hus, Høgskolen i Oslo, Bislett. Det vil bli utgitt et festskrift med artikler fra forelesere ved seminaret og andre bidragsytere. Arrangementene er åpne for alle interesserte. Nærmere opplysninger og påmelding: Institutt for spesialpedagogikk, tlf. 22 85 81 44.

Klimaendringer og sårbarhet i Afrika

CICERO arrangerer konferanse 18. og 19. november på Wettre konferansehotell. En rekke skandinaviske og internasjonale foredragsholdere vil delta, blant annet fra Verdensbanken og UNEP - The United Nations Environment Program. Bakgrunnen for konferansen er at Afrika trolig er det kontinentet som er mest sårbart overfor mulige klimaendringer, noe som skyldes at den begrensede økonomiske utviklingen gjør effektive mottiltak vanskelig. De økonomiske og økologiske konsekvenser av evt. klimaendringer forventes derfor å bli store fordi kontinentet er lite tilpasningsdyktig. Mer informasjon: Øyvind Ihlen, tlf. 22 85 87 62 eller e-post: oyvind.ihlen@media.uio.no

Forskningskonferanse for helsekultur

Hvordan former ulike kulturer forståelsen av helse og sykdom? Er 'norsk' helsekultur en 'medikaliseringskultur'? Dette er spørsmålsstillinger som vil bli reist når Norsk forskningsråd i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet, avholder en konferanse om temaet helsekultur 2. og 3. desember i Oslo. Første dag vil henvende seg til dem som er opptatt av helsekultur; forskere, brukerorganisasjoner, politikere og mediene. Andre dag er særlig rettet mot forskere. Kontakt rådgiver Ivar Bergmann, tlf. 22 03 70 00.
Uniforum 15/96
Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere