Fysikk får elektronmikroskop

Uniforum 15/96

STATSBUDSJETTET

Forskere ved Fysisk institutt får etter all sannsynlighet elektronmikroskopet de har ventet på i fire år. Men fremdeles har Universitetet i Oslo landets eldste utstyrspark.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Prisen på elektronmikroskopet er ikke akkurat mikroskopisk: 12 millioner kroner. Dekan Ingolf Kanestrøm ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet regner med at både universitetet og Norges forskningsråd vil spytte i potten. Elektronmikroskopet vil være ferdig installert i 1998, og vil bli det mest moderne i Norge. Det skal blant annet kunne forstørre opp mange millioner ganger og vise detaljer helt ned til atom-nivå. Mikroskopet skal brukes ved Senter for materialvitenskap i Forskningsparken.

Dekan Kanestrøm håper at det også skal bli midler til å kjøpe et fem-millioners-mikroskop til Biologisk institutt.

MER HOS FORSKNINGSRåDET

Universitetet har fått 45 millioner kroner til vitenskapelig utstyr over statsbudsjettet. Det er to millioner kroner mindre enn i fjor.

Til gjengjeld har Forskningsrådets midler til vitenskapelig utstyr økt fra 35 til 50 millioner kroner. Denne potten har tidligere vært fordelt mellom universitetene, men i år skal høgskolene for første gang også få en del av kaka.

Kanestrøm er glad for at rammene til vitenskapelig utstyr er utvidet på landsbasis.

­ Men det er langt fram til behovene er dekket, sier han, og legger til at Universitetet i Oslo fremdeles har landets eldste utstyrspark.

LITE EFFEKTIV UNDERVISNING

Bestyrer Per Kolsaker ved Kjemisk institutt mener at det er lite effektivt å undervise studentene på universitetets gammeldagse utstyr:

­ Mange studenter må læres opp på nytt når de møter mer avansert utstyr i arbeidslivet. Å sammenlikne vårt utstyr med det som finnes i samfunnet ellers, er som å sammenlikne en Lada med en Mercedes, sier han. Han mener det særlig er utstyr i 100 000-500 000 kronersklassen som må skiftes ut nå.


Uniforum 15/96

Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere