Færre studenter, flere eksamener

Uniforum 15/96

STATSBUDSJETTET

I 1997 skal det uteksaminereres flere studenter enn noensinne fra Universitetet i Oslo. Det legger Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet opp til i statsbudsjettet.

KUF planlegger også at antall studenter ved UiO skal reduseres fra 34 469 til 34 446. Samtidig skal altså antall uteksaminerte kandidater øke, både på lavere grad, høyere grad, profesjonsstudier og doktorgradsnivå.


Uniforum 15/96

Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere