Etisk veiledning for veiledere

Uniforum 15/96
Hva gjør du hvis du merker at studenten du veileder, er forelsket i deg?

AV MARIANNE TøNNESSEN

Som veileder står man av og til overfor vanskelige situasjoner i forholdet til studenten. Nå skal det utarbeides yrkesetiske retningslinjer for veiledere.

IKKE BARE SEX

Retningslinjene vil dreie seg om hvordan man skaper et godt samarbeidsklima, hvordan man takler nærhet og intimitet, på hvilken måte personlige konflikter kan forebygges og hvilket ansvar de enkelte partene har. Det var Kollegiet som vedtok å lage disse retningslinjene i tiltaksplanen ved plagsom seksuell oppmerksomhet.

­ Vi vil ikke bare konsentrere oss om uønsket seksuell oppmerksomhet, selv om det vil tas inn som eget punkt. Vi skal ta for oss de kommunikasjonsmessige forhold mellom veileder og student, sier likestillingsrådgiver Toni Benterud. Hun er koordinator for arbeidsgruppen som skal utarbeide retningslinjene.

FERDIGE På NYåRET

Arbeidsgruppen er nettopp oppnevnt, og skal ha sitt første møte den 15. oktober. Antakelig blir retningslinjene ferdige på nyåret. De som sitter i gruppa er - foruten Toni Benterud - professor Bjørn Rishovd Rund, Psykologisk institutt; professor Einar Sagstuen, Fysisk institutt; professor Per Lauvås, Pedagogisk forskningsinstitutt; stipendiat Hilde H. Steineger, Institutt for medisinsk biokjemi; hovedfagsstudent Thomas Sandvik, SV og konsulent Steinar Sæther fra Studieavdelingen.


Uniforum 15/96

Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere