­ Endelig vår tur

Uniforum 15/96

STATSBUDSJETTET

­ Vi er veldig, veldig glade. Nå kan det virkelig bli samarbeid på instituttet, sier bestyrer Live Hov ved Institutt for musikk og teater.

AV MARIANNE TøNNESSEN

I dag holder musikkdelen av instituttet til i Chateau Neuf, mens teaterdelen ligger på Villa Lyse i Ullernåsen. Men fra høsten 1998 vil det bli andre toner. Da skal nemlig ZEB-bygningen være ferdig renovert med en rekke øverom, studioer og et stort undervisningsrom som også kan være konsertlokale og scene. Der vil det arrangeres både teaterforestillinger og huskonserter som blir åpne for resten av universitetet.

ÆRE TIL STUDENTENE

­ Studentene har vært kjempeflinke, sier Hov. De hadde konsert og performance utenfor Stortinget i sommer, og har hatt kontakt med både politikere og presse for å få bevilget penger til ZEB-bygningen.

TOM OG UTRANGERT

ZEB-bygningen ble reist i 1955, og da var det zoofysiologi, ernæringsforskning og biokjemi som holdt til der. Disse fagene har etterhvert flyttet ut. Flymedisinsk institutt, som eies av Forsvaret, har hatt en del av bygget helt fra starten, og befinner seg der fremdeles. Ellers er ZEB-bygningen tilnærmet tom nå.

­ Hele bygningen er utrangert og trenger renovering, sier overarkitekt Helga Sagsveen. ­ Laboratoriene er ikke i bruk, for ventilasjonen er altfor dårlig.

FARMASI FåR EN FLøY

I tillegg til Institutt for musikk og teater skal også Farmasøytisk institutt få den delen av bygningen som tidligere het laboratoriefløyen.

­ De nye undervisningsrommene i midtfløyen vil styrke undervisningskapasiteten generelt på universitetet, sier Sagsveen. Hun regner med at oppussingen vil være ferdig høsten 1998.

ØNSKER NYTT NAVN

Live Hov synes at også navnet på ZEB-bygningen bør renoveres.

­ Vi planlegger en navnekonkurranse. Selv har jeg tenkt på «muse-huset», siden både musikk og teater er beskyttet og inspirert av muser. Men det blir vel for dumt, ler hun.

VELDIG GLAD: ­ Når vi flytter inn i ZEB-bygningen, kan det virkelig bli samarbeid på instituttet, sier bestyrer Live Hov ved Institutt for musikk og teater. (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 15/96

Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere