Omstillingsavtalen ferdigforhandlet

Uniforum 15/96

Effektiviseringsprosjektet:

En del av de ansatte ved universitetet vil få nye arbeidsoppgaver som følge av Effektiviseringsprosjektet.

En generell avtale om hvordan omstillinger skal foregå, er nå forhandlet fram mellom universitetet og tjenestemannsorganisasjonene.

AV GRO LIEN GARBO

Omstillingsavtalen er laget for å ivareta interessene og rettighetene til dem som blir berørt av omstillinger ved universitetet. Spesielt aktuelt nå er arbeidsoppgaver som enten skal flyttes eller fjernes som resultat av Effektiviseringsprosjektet. I korthet går avtalen ut på:

1. At den enkelte har rett til å fortsette med de samme arbeidsoppgavene et nytt sted på universitetet, dersom hans/ hennes arbeidsoppgavene flyttes.

2. Når flere stillinger slås sammen til én, er det de som har innehatt stillingene som skal «konkurrere» om denne.

3. Frigjorte stillinger vil være ledige for alle ved universitetet som er fristilt. Fakultetene kan ikke legge sine egne rammer.

4. De som ønsker seg jobb utenfor universitetet, skal få støtte til det.

LIKHET

­ Det viktigste ved omstillingsavtalen er at alle vil bli behandlet likt, uansett hvor de befinner seg i systemet, sier personaldirektør Grethe Fjeld Heltne.

Hun understreker at avtalen er kommet i stand i en god dialog mellom tjenestemannsorganisasjonene og universitetet.

­ Hovedsaken har vært å legge forholdene best mulig til rette for dem som blir berørt, understreker Fjeld Heltne.

INGEN OPPSIGELSER

Leder for LUHF-Oslo (Landsforbud for universitets-, høgskole- og forskningspersonell), Lars Riddervold, sier også at omstillingsavtalen er bra.

­ Det aller viktigste er at avtalen fastslår at omstillingen vil skje uten oppsigelser. De ansattes medbestemmelsesrett blir ivaretatt på en god måte. Avtalen er laget slik at de ansatte skal få oversikt over hvilke rettigheter de har, sier Riddervold.

DRøFTINGER

­ Vi er godt fornøyd med avtalen, sier leder for Tjenestemannslaget ved Universitetet i Oslo, NTL forening 90, Øystein Ekevik. Særlig framhever han det som positivt at avtalen åpner for drøftinger i prosjektorganisasjonen og for drøftinger og forhandlinger av prosjektet i sekretariatet for hovedavtaleverket.

­ Det kunne har vært et sterkere vern i avtalen for den enkelte om å få arbeid på samme nivå. Dette sikres ikke, men avtalen slår fast at den enkelte ansatte får beholde samme lønn. Ekevik understreker at universitetsledelsen trengte en viss modningsprosess før de ville gå i gang med omstillingsavtalen.

Omstillingsavtalen vil først kunne brukes i forhold til Effektivsieringsprosjektet etter at rammene for dette vedtas av Kollegiet 22. april neste år.

BILDETITTEL: Her kommer billedteksten (Foto: Donald Duck)


Uniforum 15/96
Publisert 31. okt. 1996 22:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere